© Pixabay

Een onderzoeksprogramma dat inzet op de bouw van een revolutionair robotlab dat chemie en kunstmatige intelligentie (AI) combineert én dat een verrijking betekent van de wetenschappelijke infrastructuur voor chemie in Nederland, krijgt een bijdrage van 97 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds.

Het programma ‘Robotlab: De Revolutie van Zelfdenkende Moleculaire Systemen’ staat onder leiding van Wilhelm Huck, hoogleraar Fysisch-organische chemie aan de Radboud Universiteit. Met deze subsidie kan Nederland zich positioneren als wereldwijde koploper op het gebied van de chemische robotica in combinatie met kunstmatige intelligentie.

Bekijk via deze link alle 28 projecten van het Nationaal Groeifonds.

groeifonds
© Rijksoverheid

De ambitie van het onderzoeksprogramma is om in zeven jaar een nieuw ecosysteem rond een volledige geautomatiseerd laboratorium (robotlab) te ontwikkelen, met een bijdrage aan het bruto binnenlands product van 400 tot 750 miljoen euro. Het lab wordt ontwikkeld in samenwerking met Fontys Hogeschool Eindhoven; de wens is om het robotlab te vestigen op Novio Tech Campus in Nijmegen.

Robotlab voor Big Chemistry

Centraal in het onderzoeksplan staat de bouw van een robotlab, waarin chemisch onderzoek, hoogwaardige technologie (robotica) en kunstmatige intelligentie (big data + zelflerende systemen) worden gecombineerd. Dat leidt tot een lab waarin alle processen geautomatiseerd zijn en op elkaar aangesloten zijn. Daardoor kan zo’n lab veel meer en veel beter te controleren experimenten doen dan labs waarin slechts een deel van de processen geautomatiseerd zijn.

Bovendien maken de AI-componenten in het lab het mogelijk dat het ontwikkelen van nieuwe chemische producten of formuleringen meer op big data en systematische analyse zijn gebaseerd en minder op intuïtie en trial and error. Kortom: de chemie die in dit robotlab bedreven wordt is sneller, beter en betrouwbaarder.
Een van de uitdagingen waaraan het robotlab gaat bijdragen is de vraag naar energiezuinige oplossingen voor dataopslag en dataverwerking. Als je weet dat het menselijk genoom veel efficiënter data opslaat dan wat voor elektronisch systeem ook, en als je weet dat hersenen een stuk energiezuiniger data verwerken dan onze huidige computers, dan liggen er enorme kansen voor oplossingen geïnspireerd op de architectuur van biologische systemen.   

Max Planck Research Campus

Het onderzoeksprogramma heeft ook een ambitie als het gaat om een versterking van de wetenschappelijke infrastructuur op het gebied van chemie in en buiten Nederland. Concreet ligt er een plan voor een (virtuele) Max Planck Research Campus Emergence of Molecular Complexity, waarin samengewerkt wordt door de Radboud Universiteit, Rijkuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, onderzoeksinstituut AMOLF en verschillende Duitse Max Planck Instituten op het gebied van chemie. Op den duur leidt deze samenwerking idealiter tot de vestiging in Nederland van een Max Planck Instituut Origins of Complexity. 

Brede samenwerking

De uitvoering van het programma komt te liggen in een stichting die de brede samenwerking van kennisinstituten vertegenwoordigd, waaronder de Fontys Hogeschool Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven, de Radboud Universiteit, het AMOLF instituut en de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit de overheid zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NWO direct betrokken. Voor de bouw van het Robotlab zal nauw worden samengewerkt met bedrijven gevestigd op de Brainport Campus Eindhoven en de NovioTech Campus in Nijmegen. Internationaal zal dit programma aansluiten bij de Max Planck Gesellschaft in Duitsland.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag