© Photo by Bart van Overbeeke

PhotonDelta, een internationaal ecosysteem van organisaties in fotonische chiptechnologie, heeft een publieke en private investering van in totaal €1,1 miljard gemobiliseerd om Nederland tot de koploper in de volgende generatie halfgeleiders te transformeren.  De investering omvat een voorwaardelijke toekenning van €470 miljoen aan financiering via het Nationaal Groeifonds, terwijl de rest mede wordt geïnvesteerd door verschillende partners en belanghebbenden. Het maakt deel uit van het nationale plan van de Nederlandse regering om de positie van het land als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica te verstevigen en uit te bouwen.

Innovation Origins publiceerde onlangs een serie artikelen over PhotonDelta.

Het programma heeft een looptijd van zes jaar en stelt PhotonDelta en haar partners in staat om verder te investeren in fotonische startups en scale-ups, productie uit te breiden, talent aan te trekken en op te leiden, de adoptie te stimuleren en een design-bibliotheek van wereldklasse te ontwikkelen. Tegen 2030 wil PhotonDelta een ecosysteem zijn uitgegroeid met honderden bedrijven, klanten over de hele wereld en een productiecapaciteit van meer dan 100.000 wafers per jaar.

Bekijk via deze link alle projecten van het Nationaal Groeifonds.

groeifonds
© Rijksoverheid

Fotonica is het gebruik van fotonen (licht) om informatie over te dragen. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PIC’s) genaamd, integreren fotonische functies in microchips om kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te maken. PIC’s kunnen gegevens veel effectiever verwerken en verzenden dan hun elektronische tegenhangers.

Wet van Moore doorbreken

Net als bij deze traditionele chips wordt het productieproces uitgevoerd met behulp van automatische wafer-scale technologie. Hierdoor kunnen de chips in massa worden geproduceerd waardoor de kosten lager worden. Een belangrijke stap is dat PIC’s de verwachte limiet van de wet van Moore kunnen doorbreken en ook een bijdrage leveren bij de aanpak van problemen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. PIC’s worden met name gebruikt in de data- en telecomindustrie om het energieverbruik per bit te verminderen en de snelheden te verhogen. 

PIC’s

Aangezien het data- en internetgebruik in 2027 naar verwachting ongeveer 10 procentvan het wereldwijde elektriciteitsverbruik zal bedragen, bieden PIC’s een efficiënte manier om de impact op het klimaat te beperken. Fotonische circuits spelen binnenkort ook een belangrijke rol bij in massa geproduceerde, innovatieve sensoren. Dat leidt tot eerdere diagnostiek van ziekten, veilige zelfrijdende voertuigen en infrastructuur en een efficiëntere voedselproductie. 

Epicentrum

Ewit Roos, CEO van PhotonDelta, zei: “Deze subsidie ​​is een game-changer. De investering is bedoeld om van Nederland het epicentrum te maken van de volgende generatie halfgeleiders.  Dat kan een geweldige impact hebben op de hele Europese technologie-industrie. “Het aanhoudende tekort aan chips benadrukt de urgente noodzaak voor Europa om zijn eigen productiecapaciteiten voor dit soort strategische technologieën te ontwikkelen. We kunnen nu honderden startups, onderzoekers, producenten en innovators ondersteunen en deze industrie een boost te geven die net zoveel impact heeft als de introductie van micro-elektronica een paar decennia geleden. 

Hotspot

“Nederland wordt over het algemeen beschouwd als een pionier in de ontwikkeling van PIC-technologie en dankzij de doorlopende steun van de Nederlandse overheid hebben we er een complete supply chain omheen kunnen bouwen. Daardoor worden we wereldwijd erkend als een hotspot voor fotonische integratie. 

“Fotonische chips zijn een van de belangrijkste technologische doorbraken van het afgelopen decennium. Ze zorgen niet alleen voor apparaten die sneller, goedkoper, krachtiger en groener zijn, ze maken ook radicale nieuwe innovaties mogelijk, zoals betaalbare point-of-care-diagnostiek of kwantumcomputing.” 

Het PhotonDelta-voorstel is ingediend door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Universiteit Twente (UT), Technische Universiteit Delft (TUD), Holst Centre, TNO, IMEC, PITC, CITC, Holst Centre, OnePlanet, Smart Photonics, Lionix International, Effect Photonics, MantiSpectra, PhotonFirst, Phix en Bright Photonics.

Ecosysteem


Het PhotonDelta-ecosysteem bestaat momenteel uit 26 bedrijven, 11 technologiepartners en 12 R&D-partners. De organisatie maakt deel uit van een consortium dat samen €171 miljoen heeft geïnvesteerd in veelbelovende fotonicabedrijven, waaronder Smart Photonics, PhotonsFirst, Surfix, MicroAlign, Solmates en Effect Photonics. 

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag