Eindhoven en Helmond krijgen Europese steun om sneller klimaatneutraal te zijn. Ze zijn als duo-stad gekozen om deel te nemen aan de Europese missie Klimaatneutrale en Slimme steden. In totaal gaan honderd een Klimaatactieplan opstellen. Deze steden krijgen vanuit de EU ondersteuning om te fungeren als experimenteer- en innovatieplek, met als achterliggende gedachte een klimaaneutraal Europa in 2050, zo schrijven de gemeente Eindhoven en Helmond in een persbericht.

Trots en blij met ‘ruggensteun’

Burgemeester en wethouders van beide steden zijn blij met de steun vanuit Europa. De uitdaging is om klimaatneutraal te worden. Het past in onze slimme Brainport-regio om daarbij samen te werken en aanwezige kennis en techniek te benutten. Deelname aan de missie geeft een extra prikkel om duurzame stappen te versnellen. Eindhoven en Helmond zetten in op vergroening, innovatie en gedragsverandering van inwoners en de markt. Het duo gaat hiervoor met Europa een Klimaatactieplan uitwerken. Dit zogenaamde Climate City Contract is naar verwachting eind 2022 rond.

Maatschappelijke uitdaging

Voor klimaatneutraliteit moet er nog veel gebeuren. Van meer groen in de stad, slimme deelmobiliteit tot energiezuinig wonen, werken en leven. Het is een enorme maatschappelijke opgave, waarbij de gemeentes het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen. Bij het maken en uitwerken van het Klimaatactieplan zal de duo-stad dan ook met inwoners, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en de gemeenteraden om tafel gaan.

Zes Nederlandse steden

In totaal dienden 337 steden een voorstel in. Van de honderd geselecteerde steden komen er zes uit Nederland: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven/Helmond, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt bij het ontwikkelen van de Klimaatactieplannen.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag