(c) Pixabay

Onderzoek heeft aangetoond dat een muziekgerelateerde hobby de taalvaardigheid stimuleert en de verwerking van spraak in de hersenen beïnvloedt. Volgens een nieuwe studie gebeurt ook het omgekeerde. Het leren van vreemde talen kan de verwerking van muziek in de hersenen beïnvloeden.
Onderzoeksleider Mari Tervaniemi van de Faculteit Educatieve Wetenschappen van de Universiteit van Helsinki onderzocht, in samenwerking met onderzoekers van de Beijing Normal University (BNU) en de Universiteit van Turku, het verband in de hersenen tussen taalverwerving en muziekverwerking bij Chinese basisschoolleerlingen in de leeftijd van 8-11 jaar. Ze volgde deze kinderen gedurende één schooljaar. De leerlingen deden zowel een muziekopleidingsprogramma en een soortgelijk programma voor de Engelse taal. De wetenschappers onderzochten bij de kinderen hersenreacties die verband houden met auditieve verwerking voor en na de programma’s. Tervaniemi vergeleek de resultaten met die van kinderen die andere trainingsprogramma’s volgden.

Toonhoogte

“De resultaten toonden aan dat zowel het muziek- als het taalprogramma invloed hadden op de neurale verwerking van auditieve signalen,” aldus Tervaniemi. Verrassend was dat deelname aan het Engelse trainingsprogramma de verwerking van muzikaal relevante geluiden verbeterde, met name op het gebied van toonhoogteverwerking.
“Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is de taalachtergrond van de kinderen, aangezien het begrijpen van het Chinees, dat een toontaal is, grotendeels gebaseerd is op de perceptie van toonhoogte, waardoor de proefpersonen mogelijk het vermogen hadden om precies die eigenschap te gebruiken bij het leren van nieuwe dingen. Daarom bevorderde het volgen van het taaltrainingsprogramma de vroege neurale auditieve processen meer dan de muzikale training.”

Auditieve perceptie

Tervaniemi zegt dat de resultaten het idee ondersteunen dat muzikale en linguïstische hersenfuncties nauw met elkaar verbonden zijn in het zich ontwikkelende brein. Zowel muziek als taalverwerving hebben invloed op de auditieve perceptie. Maar of ze vergelijkbare of verschillende resultaten opleveren in het zich ontwikkelende brein van schoolgaande kinderen, is in eerdere studies niet systematisch onderzocht.
Aan het begin van de trainingsprogramma’s werden bij 120 kinderen EEG-opnamen (elektro-encefalogram) gemaakt. Van deze groep werd bij meer dan 80 kinderen een jaar later ook EEG-opnamen maakten.
In de muziektraining kregen de kinderen de gelegenheid veel te zingen: ze leerden zowel van handgebaren als van bladmuziek te zingen. In het taaltrainingsprogramma lag de nadruk op de combinatie van gesproken en geschreven Engels. Tegelijkertijd gebruikt de Engelse taal een orthografie die verschilt van het Chinees.

Het artikel Improved auditory functions caused by music versus foreign-language training at school age – is there a difference? is gepubliceerd in het Cerebral Cortex.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag