Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Een manier om CO2-emissies terug te dringen is het omzetten van afvalstromen in duurzame energie in plaats van ze te composteren of te verbranden. Onderzoekers uit Leibniz hebben daar nu een proef mee gedaan door bladafval om te zetten in biogas. Daarom heeft Innovation Origins dit bericht geselecteerd.

Bladafval omzetten in groene energie. Wetenschappers van het Leibniz Instituut voor Landbouwtechniek en Bio-economie (ATB) hebben in Berlijn gekeken of dat mogelijk is. Uit de proef bleek dat de voorbewerkte bladeren in een biogasinstallatie niet alleen elektriciteit en warmte opleveren, maar ook de uitstoot van broeigaskassen verminderen, schrijft de universiteit in een persbericht.

In de studie vergeleken de wetenschappers het composteren van bladeren met het omzetten van bladeren in biogas. Voor elk scenario werden de broeikasgasemissies en de potentiële energieproductie bepaald. Om de emissies te berekenen werd eerst gekeken naar hoeveel koolstof de planten in hun levensloop omzetten in glucose en zuurstof. Dat werd van de eindresultaten afgetrokken. Daarnaast is de bladdichtheid per bladsoort en het gebruik van brandstofafhankelijke machines, zoals bladblazers ook meegenomen in de berekeningen. Er is zelfs rekening gehouden met de productie van deze machines.

Uit de resultaten bleek dat de bladeren het bijzonder goed deden in vergelijking met composteren, wat dus normaal met de herfstbladeren gebeurt. De broeikasgasemissies waren zelf negatief, omdat de bladeren in hun levensloop meer CO2 hadden omgezet dan dat er vrijkwam tijdens het proces om er biogas van te maken. Het voorbehandelen van bladeren zorgde tevens voor een hogere energieproductie en een lagere CO2-emissie, dan wanneer de bladeren onbewerkt de reactor ingingen. Denk dan bijvoorbeeld aan inkuilen, waarbij de bladeren onder de grond bewaard worden in een vacuüm.

Economisch haalbaar

Om het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van één persoon te dekken, is volgens de onderzoekers ongeveer 7,5 ton aan bewerkte bladeren nodig. Gelukkig kent Berlijn vele parken en staan straten vol met bomen. Berlijn is immers een van de groenste steden in Europa. Leuk voor de inwoners, maar het gemeentelijke schoonmaakpersoneel werkt ongeveer 36.000 ton aan bladeren weg in de bijna 5.500 duizend kilometer lange straten. Deze bladeren worden meestal gecomposteerd, maar dit gaat gepaard met een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. Gezien de stijgende energieprijzen is de vraag of de geproduceerde biomassa niet rendabeler kan worden gebruikt voor de productie van biogas.

“Bladafval als grondstof voor de productie van biogas zou tot op zekere hoogte kunnen bijdragen aan de energievoorziening in stedelijke gebieden”, zegt Ulrich Kreidenweis, hoofd van de onderzoeksgroep. De onderzoekers weten echter niet of het economisch haalbaar is om de herfstbladeren op grote schaal te verwerken. “Het aanpassen van biogasinstallaties zodat ze bladeren kunnen verwerken, kan aanzienlijke kosten met zich mee brengen.”

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift Resources, Conservation and Recycling.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag