© Recover@Home
Author profile picture

Thuis revalideren na corona, kan de opnameduur in het ziekenhuis aanmerkelijk verkorten, zegt Lieke Luiken, student biomedische technologie aan de TU Eindhoven. “Wij willen helpen de druk op de ziekenhuizen te verminderen.” Samen met twaalf mede-studenten werkt Luiken in het studententeam Recover@Home aan een oplossing die thuisrevalidatie mogelijk maakt.

Communiceren

Het gaat om een online platform. De arts of verpleegkundige kan op die manier heel gemakkelijk  met de patiënt communiceren, legt Luiken uit. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld apparaat meet de patiënt thuis zelf zijn hartslag, zuurstofsaturatie in het bloed, longfunctie en spierkracht. Dat zijn belangrijke lichaamsfuncties om te monitoren, zo leerde Luiken uit de gesprekken met verschillende zorgprofessionals van onder meer het Maxima Medisch Centrum (MMC) en het Catharinaziekenhuis.

Aan het begin van de eerste coronagolf startte de TU Eindhoven met ‘TU/e against COVID-19‘. Studenten kunnen zich, nog steeds, opgeven voor een project dat naar een oplossing zoekt in de strijd tegen COVID-19. Het is de bedoeling dat het team uitgroeit naar een start-up. Ze hebben een business coach en er is hulp van professoren en postdocs van de universiteit en van deskundigen uit het veld. Zo zijn het MMC, Catharinaziekenhuis en Philips nauw bij Recover@Home betrokken.

Het team groeide de afgelopen maanden naar dertien leden. Naast biomedische technologie zijn de studierichtingen automotive technology, psychology and technology, industrial design en bedrijfskunde vertegenwoordigd. Iedereen heeft een eigen taak. Luiken interviewt bijvoorbeeld de zorgprofessionals om te achterhalen welke functies nodig zijn om te monitoren. Ook is ze verantwoordelijk voor de Public Relations. Anderen ontwikkelen het device, het platform en vragenlijsten voor patiënten om van hen te horen waar zij behoefte aan hebben en wat ze juist níet willen.

Enthousiast

“Als ik met artsen of verpleegkundigen praat, zijn zij eigenlijk meteen enthousiast. Ze vinden het een mooi initiatief dat de zorg zeker gaat helpen.” Luiken ontdekte dat artsen het wel “altijd erg druk hebben”. “Ze moeten hun tijd goed verdelen.”

Betaalbaar en toepasbaar voor thuis

Zo’n meetapparaat maken is een technische uitdaging, zegt Luiken. De instrumenten om de verschillende functies te meten, zijn er al. In het ziekenhuis, maar ook voor thuis. Er is alleen nog geen toestel dat alle functies kan meten. Luiken: “Wij willen zo’n geïntegreerd apparaat ontwikkelen. Dat ook nog eens betaalbaar is en toepasbaar voor thuis.” 

Hoge eisen

Het studententeam onderzoekt onder meer of wellicht bestaande producten gebruikt kunnen worden. “Want zo kunnen we sneller bij een oplossing komen”. “Het ziekenhuis MMC heeft bijvoorbeeld al een soortgelijk online platform wat ook gebruik wordt bij patiënten met hartfalen of  COPD.” Dat voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen die in de gezondheidszorg gelden. Die eisen zijn hoog. Het duurt lang om bijvoorbeeld een CE-markering te krijgen, zegt Bram van Sambeek, de business coach van Recover@Home.

Corona is nu

Van Sambeek: “We willen snel naar de markt. Het is urgent, de coronacrisis is nu. Met bestaande toepassingen kunnen we versneld testen, feedback krijgen en weer een nieuwe versie maken. We zouden met een aangepast bestaand platform naar de markt kunnen gaan. En in een later stadium een oplossing ontwikkelen die echt helemaal op maat is.”

Recover@Home zet nu in op coronapatiënten. Maar zo’n platform zou je ook voor andere ziektes kunnen gebruiken, zegt Luiken. “Wat dat betreft is het concept voor de toekomst heel belangrijk en veelbelovend.”

Meerwaarde

Zeker in een tijd van isolatie en lockdown, is het een meerwaarde om apparatuur bij de patiënt thuis te hebben, zegt Bas Horn, huisarts in opleiding en betrokken bij Recover@Home als klankbord. “Je kunt misschien niet alles op de perfecte manier meten, maar wel de belangrijkste factoren.” Ook Horn ziet er een veelbelovende toekomst in. “Het gaat de komende twintig jaar het verschil in de gezondheidszorg maken. Er komen steeds meer mogelijkheden om thuis te meten, zodat de patiënt niet steeds op en neer naar het ziekenhuis moet.”

Duimregel

De huisarts in spe volgde de bachelor biomedische technologie aan de TU Eindhoven. Vervolgens koos hij voor geneeskunde, maar bleef interesse houden voor techniek. Hij juicht het initiatief van de TU Eindhoven toe. “Er zijn veel verschillende problemen door de coronacrisis. Daar is het herstel van patiënten die op de IC hebben gelegen er een van.” Hoelang een patiënt nodig heeft om te herstellen is per patiënt verschillend, legt Horn uit. “Maar er geldt een soort duimregel dat als een patiënt een dag op de IC heeft gelegen, hij een week revalidatie nodig heeft. Een patiënt met corona die op de IC ligt, kan er twee tot drie weken liggen. Dan zit je toch snel aan enkele maanden revalidatie.”

Elke patiënt een verhaal

Als arts vindt Horn het belangrijk dat “je kunt volgen hoe het echt met de patiënt gaat”. “Uit alleen een hartslagfrequentie kan je geen conclusie trekken. Elke patiënt heeft altijd een verhaal, een persoonlijke situatie. Als ik bijvoorbeeld zie dat de zuurstof saturatie lager is, stel ik vragen als: Bent u kort van adem? Lukt het nog om de trap op te gaan? Bent u flauw gevallen? Als dat soort vragen op een automatische manier via een platform gedaan kunnen worden dan is dat heel waardevol.” 

“We zijn zojuist begonnen om zo’n geautomatiseerde vragenlijst te maken”, zegt Luiken met een glimlach. Ook bevat het platform vragen over de psychische en mentale toestand van de patiënt. “Iemand kan fysiek wel prima waardes hebben maar mentaal er nog slecht aan toe zijn. Dat kan ook een gevaar vormen voor de gezondheid van de patiënt.” 

Waarschuwingssysteem

De studenten zien veel mogelijkheden. Zoals een waarschuwingssysteem inbouwen in het platform. Luiken: “Dan verschijnt er een rood lampje als een meetwaarde afwijkend is of er een trend te zien als de waardes teveel dalen. Zo kunnen we voorspellen of de patiënt achteruit gaat en kan de professional direct actie ondernemen.” 

Maar eerst zorgen dat de basis staat, zegt Luiken. Het studententeam verwacht dit jaar dat het eerste prototype klaar is om te testen. “Daar zijn wel patiënten voor nodig.” Met alle privacy eisen is het nog lastig die patiënten te vinden. Maar gelukkig is MMC partner, zegt Luiken. “Via het ziekenhuis kunnen we aan een lijst met patiënten komen die het goed vinden dat we hen benaderen voor een pilot. Als we dat niet zouden hebben dan duurt het echt jaren.”