Pixabay
Author profile picture

Een nieuw onderzoek suggereert dat de Covid-pandemie mogelijk de hersengezondheid heeft beïnvloed bij mensen van vijftig jaar en ouder in het VK. Meer dan drieduizend vrijwilligers namen deel aan het onderzoek, dat een afname van de cognitieve functie aantoonde, ongeacht een Covid-infectie. Factoren als stress, eenzaamheid en alcoholconsumptie kunnen bijdragen aan de achteruitgang. De afname van het geheugen zette zich voort in het tweede jaar van de pandemie, met de slechtste resultaten bij mensen met reeds bestaande geheugenproblemen.

  • Onderzoek wijst uit dat Covid-19 pandemie mogelijk heeft geleid tot verminderde hersenkracht bij mensen van 50 jaar en ouder, ongeacht of ze besmet waren met het virus;
  • Factoren zoals stress, eenzaamheid, alcoholconsumptie en gebrek aan lichaamsbeweging kunnen hebben bijgedragen aan deze achteruitgang.

Impact van pandemie op de cognitieve gezondheid

De impact van de Covid-19 pandemie op de cognitieve gezondheid van vijftigplussers in het Verenigd Koninkrijk is mogelijk groter dan eerder gedacht. Onderzoekers van de Universiteit van Exeter en het Instituut voor Psychiatrie, Psychologie & Neurowetenschappen (IoPPN) aan King’s College London hebben deze bevindingen gepubliceerd.

Uit de studie bleek dat cognitieve functies en werkgeheugen bij oudere mensen sneller achteruitgingen tijdens de pandemie, ongeacht of ze besmet waren met Covid-19 of niet. Dit zou te maken kunnen hebben met factoren die verergerd zijn door de pandemie, zoals onvoldoende lichaamsbeweging en te veel alcoholconsumptie, maar ook eenzaamheid en depressie.

Resultaten

De onderzoekers hebben de hersenfunctietests geanalyseerd van 3.142 mensen die deelnamen aan de Protect Study, die oorspronkelijk in 2014 werd gelanceerd om inzicht te krijgen in de hersenfunctie van mensen ouder dan 40 over een periode van 25 jaar. De deelnemers, die tussen de vijftig en negentig jaar oud waren en in het VK woonden, werden geëvalueerd op basis van data verzameld van maart 2019 tot en met februari 2022.

Uit de analyse bleek dat de snelheid van cognitieve achteruitgang versnelde in het eerste jaar van de pandemie, en hoger was bij mensen die al tekenen van lichte cognitieve achteruitgang vertoonden vóór de uitbraak van Covid-19. Dit patroon zette zich voort in het tweede jaar van de pandemie, wat volgens de onderzoekers wijst op een impact die verder gaat dan de initiële nationale lockdowns in 2020 en 2021.

Implicaties

Professor Anne Corbett, onderzoeksleider en professor in dementieonderzoek aan de Universiteit van Exeter, stelde dat de bevindingen suggereren dat de lockdowns en andere beperkingen die we tijdens de pandemie hebben ervaren, een blijvende impact hebben gehad op de hersengezondheid van mensen van vijftig jaar en ouder, zelfs nadat de lockdowns waren beëindigd.

Dit roept de belangrijke vraag op of mensen mogelijk een hoger risico lopen op cognitieve achteruitgang die kan leiden tot dementie. Ze voegde eraan toe dat het “nu meer dan ooit” belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen die tekenen van vroege cognitieve achteruitgang vertonen, worden ondersteund.

Conclusie

Al met al suggereert het onderzoek dat de Covid-19 pandemie een aanzienlijke impact kan hebben gehad op de cognitieve gezondheid van oudere volwassenen, los van de vraag of ze besmet waren met het virus of niet. Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om de langetermijngevolgen van de pandemie op de hersengezondheid volledig te begrijpen, benadrukken deze bevindingen het belang van zorgvuldige monitoring van mensen die risico lopen tijdens grote gebeurtenissen zoals een pandemie.