Using a home battery, AI-generated image.
Author profile picture

Thuisbatterijen kunnen vooral een rol spelen in energiebalancering en (nog) veel minder in het oplossen van netcongestie. Er is momenteel echter geen winstgevende businesscase voor energiebalancering, zo concludeert een onderzoek van CE Delft. De onderzoekers stellen verschillende maatregelen voor om de rentabiliteit van de thuisbatterij te verbeteren. De studie benadrukt ook de noodzaak van nieuw beleid en hervormingen om het potentieel van thuisbatterijen in de energietransitie volledig te benutten.

Het ruim honderd pagina’s dikke rapport, uitgevoerd in opdracht van Huawei, biedt een uitgebreide analyse van de rol van thuisbatterijen in de energietransitie, waarbij hun potentieel, uitdagingen en beleidsimplicaties worden belicht. De studie, getiteld “Thuisbatterijen in de energietransitie“, duikt in de wereld van thuisbatterijen, waarbij hun rollen in energiebalancering en netcongestiebeheer, de businesscase voor hun adoptie en het beleidslandschap eromheen worden onderzocht.

Rollen en Potentieel

De studie identificeert twee centrale rollen voor thuisbatterijen in het energiesysteem. Ten eerste dragen ze bij aan energiebalancering door de betrouwbaarheid van het energiesysteem te verbeteren, te helpen bij CO2-reductie en het voorkomen van verplichte inperking van gebruik of teruglevering. Ten tweede kunnen thuisbatterijen een cruciale rol spelen in het beheer van netcongestie door piekbelastingen te verlagen, wat mogelijk uitstel of vermijding van netversterking kan betekenen.

Lees hier onze serie over 'gridcongestie': 100 maatregelen tegen een vol stroomnet https://innovationorigins.com/nl/tag/gridserie/
Lees hier onze serie over ‘gridcongestie’: 100 maatregelen tegen een vol stroomnet

De Businesscase

De businesscase voor thuisbatterijen is complex. Ze kunnen opereren op energiemarkten om het nationale elektriciteitssysteem in balans te houden en inkomsten te genereren. De studie geeft geen reden tot groot optimisme: onder verschillende scenario’s voor 2030 wordt een terugverdientijd van minimaal vijftien jaar gevonden, sterk afhankelijk van de ontwikkeling van energieprijzen. De afschaffing van de salderingsregeling draagt volgens de studie niet bij aan de winstgevendheid van thuisbatterijen, omdat dit leidt tot hogere energiebelasting en btw-betalingen bij het verhandelen van energie.

Netcongestie

Het rapport constateert dat thuisbatterijen op drie manieren kunnen acteren ten opzichte van netcongestie: congestie oplossen door piekbelastingen te verlagen, bijdragen aan congestie door pieken te verhogen bij deelname aan energiemarkten, of congestieneutraal acteren door pieken niet te verhogen. Met het huidige beleid neigen thuisbatterijen ertoe piekbelastingen te verhogen, wat aanvullend beleid zoals tariefhervorming en directe sturing door netbeheerders noodzakelijk maakt om dit effect te mitigeren.

Beleidsaanbevelingen

De studie biedt verschillende beleidsaanbevelingen voor thuisbatterijen, waaronder het vaststellen van normen voor brandveiligheid, het opzetten van inzamel- en recyclinginfrastructuur en wettelijke eisen voor cybersecurity. Ook suggereert het dat de afschaffing van de salderingsregeling en dubbele energiebelasting de businesscase voor thuisbatterijen kan verbeteren. Gezien de lange terugverdientijd beschouwt het rapport subsidies als een mogelijke beleidsmaatregel, waarbij een subsidiepercentage van ongeveer 40% tot 55% van de aankoopprijs nodig is om een terugverdientijd van vijftien jaar te bereiken.

Gericht beleid

Steeds meer Nederlandse huishoudens dragen bij aan de energietransitie met zonnepanelen, een duurzame warmtevoorziening en elektrische auto’s. Een thuisbatterij maakt het mogelijk elektriciteit op te slaan voor later gebruik. Dat maakt het elektriciteitsnet stabieler en zorgt voor een duurzamer energiesysteem. Huishoudens met zonnepanelen en een thuisbatterij verhogen daarbij het aandeel zelf opgewekt energie aanzienlijk. Thuisbatterijen kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Mar om voor een doorbraak te zorgen, is echter een aangepast energiebeleid nodig.