Author profile picture

In zes afleveringen besteedt e52 aandacht aan “Het Zuidelijk Perspectief“: een onderzoek naar metropoolvorming in Nederland. De afgelopen maanden hebben Sebastian van Berkel, Jaap Modder, Jeroen Saris, Wouter Veldhuis en Sanneke van Wijk een groot aantal experts, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers gesproken om meer grip te krijgen op de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de ruimtelijke economische structuur van Randstad+Brainport. Op basis van deze gesprekken hebben zij vijf radicaal verschillende scenario’s uitgewerkt in mogelijke toekomstbeelden. Deze week laten we de vijf scenario’s zien, in tekst en verhelderende infografieken. Vandaag scenario 4: een Europees Deltanetwerk.

Hier de overige scenario’s

SCENARIO: Het ruimtegebruik is niets meer dan de neerslag van sociale en economische netwerken. Ieder bedrijf is verankerd in een ecologie van toeleverende bedrijven en afzetmarkten. De drie metropoolregio’s hebben deels overlappende en deels complementaire netwerken die zich vaak weinig aantrekken van nationale grenzen. Vervoersknopen, kennisinstituten en bedrijfsclusters spelen hierbij een belangrijke rol.

Door Schiphol en de Rotterdamse haven is de Randstad altijd sterk georiënteerd op de wereldwijde stromen van mensen en goederen. Brainport opent een nieuw continentaal grensoverschrijdend perspectief van netwerken die in de afgelopen 100 jaar zijn gegroeid in de kennisintensieve maakeconomie en ICT. De sterke relaties met Vlaanderen en Rhein/Ruhrgebied worden in dit scenario veel beter bediend met een snel, betrouwbaar en grensoverschrijdend infrastructuurnetwerk.

NB: Ieder scenario begint vanuit een onweerlegbaar feit dat vervolgens door extrapolatie wordt uitvergroot tot een mogelijke ontwikkelingsrichting. Daarmee is ieder scenario geënt op een aantal aspecten van de werkelijkheid, maar tegelijkertijd volstrekt hypothetisch.

scenario4