Author profile picture

De provincie wil de komende vier jaar 17,5 miljoen euro in de Brabantse high tech industrie investeren. Toeleveranciers, grote maakbedrijven en kennisinstellingen moeten nog intensiever gaan samenwerken zodat de sector sneller kan innoveren. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten. De komende maanden besluiten Provinciale Staten over de uitvoering van de voorstellen.

high tech brabant

“Hightechbedrijven in Brabant hebben een voorsprong in het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe productieprocessen, zoals chips en 3D-printen”, aldus een woordvoerder van gedeputeerde Bert Pauli. “De huidige markt vraagt echter om steeds grotere investeringen in innovatie. De wereldwijde concurrentie is groot, de industrie ontwikkelt zich snel en de levenscyclus van producten wordt steeds korter. Individuele mkb-ondernemers hebben niet altijd de financiële mogelijkheden om snel in te spelen op nieuwe kansen. Samenwerking met ketenpartijen kan dan uitkomst bieden.” De miljoenen die de provincie nu reserveert moeten dan ook juist daaraan besteed worden, zo vindt Pauli.

Het ontwerp Atrium voor de Brainport Industries Campus
Het ontwerp Atrium voor de Brainport Industries Campus

Het merendeel van dat bedrag (11 miljoen) gaat naar de “fabriek van de toekomst”, die binnenkort vlakbij Eindhoven Airport wordt gebouwd. Daarbovenop komt nog eens 4 miljoen als risicoafdekking voor het vastgoed van deze “Brainport Industries Campus“. Het is volgens de provincie de bedoeling dat op termijn 75 bedrijven en 6 kennisinstellingen op deze campus samen gaan werken aan vernieuwing van de maakindustrie.

Brabant high tech

Twee miljoen wil de provincie aan de verdere ontwikkeling van de industrie rondom de fotonica besteden. De woordvoerder: “De provincie zet sterk in op het ontwikkelen van geïntegreerde fotonica, chips op basis van lichttechnologie. Deze nieuwe generatie chips maakt in de toekomst de zeer sterke toename van dataverkeer mogelijk. Bovendien zijn deze chips aanzienlijk energiezuiniger dan de nu gangbare varianten. Brabant loopt internationaal voorop in deze veelbelovende technologie.”

programmalijnen brabant high tech

De focus bij al deze plannen van de provincie ligt op verbinding van de hightechsector met de agrofoodsector en slim gebruik van big data. Op deze manier wil de provincie bijdragen aan het bedenken van antwoorden op de disruptieve krachten in de traditionele maakindustrie. Door de sectoren Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en ICT te steunen in hun vernieuwingsopgave, kan de bestaande voorsprong behouden blijven, zo is de verwachting. En dat is hard nodig: “Als hier nu niet accuraat op wordt geacteerd blijven er kansen liggen en gaat Noord-Brabant achter lopen.”

De provincie onderscheidt in het innovatiebeleid vier programmalijnen:

A. smart solutions: slimme technologieën;

B. smart industry: slimme productiefaciliteiten;

C. smart cross-overs: slimme markttoepassingen;

D. smart data: slimme verbindingen;

Brabant high tech

De vier programmalijnen samen moeten het ecosysteem verder versterken omdat ze in elkaars verlengde liggen. Een integrale aanpak is daarbij een randvoorwaarde, zo wordt geconstateerd. “Een investering in geld alleen is onvoldoende om het vliegwieleffect te laten ontstaan dat de sector als geheel zal bevorderen. Dit zal moeten gebeuren door alle stakeholders in het ecosysteem tezamen.”

programma high tech Brabant