Philips Headquarter Amsterdam (image: Philips)
Author profile picture

Een vijfde van de Nederlandse aanvragen voor Europese octrooien is afkomstig van Philips, zo blijkt uit de nieuwe ranglijst van bedrijven van het Europees Octrooibureau (EOB). Het bedrijf voor gezondheidstechnologie diende vorig jaar 1.299 octrooiaanvragen in, waarmee het wereldwijd op de negende plaats staat in de algemene ranglijst en op de tweede plaats in het domein medische technologie.

1,9 miljard mensen

Voortbouwend op meer dan 130 jaar innovatie neemt Philips met zijn wereldwijde R&D-programma’s en samenwerkingsverbanden een vooraanstaande positie in op het gebied van innovatie van gezondheidstechnologie. Volgens het bedrijf zelf hebben de innovaties van Philips in 2023 de gezondheid en het welzijn van 1,9 miljard mensen verbeterd.

Met 607 aanvragen voor MedTech-octrooien in 2023 is Philips de op één na grootste aanvrager in de octrooi-index voor medische technologie van het EOB voor 2023. In 2023 investeerde het bedrijf ongeveer €1,7 miljard in onderzoek en ontwikkeling om betere zorg voor meer mensen mogelijk te maken. De intellectuele eigendomsportefeuille van het bedrijf omvat 53.000 octrooirechten, 31.500 handelsmerken, 135.000 modelrechten en 3.300 domeinnamen.

Recente innovaties en nieuwe samenwerkingen

Ook in 2024 gaat de innovatie door. In februari presenteerde het bedrijf voor gezondheidstechnologie verschillende belangrijke innovaties, waaronder de Azurion Biplane (om de minimaal invasieve diagnose en behandeling van neurovasculaire patiënten te versnellen en te verbeteren) en de CT 5300 (een op AI gebaseerde CT-scanner om meer patiënten een betrouwbare diagnose te geven tegen lage kosten).

Daarnaast is Philips een samenwerking aangegaan met Amazon Web Services om samen schaalbare digitale pathologie in de cloud mogelijk te maken (waardoor de diagnostische mogelijkheden worden verbeterd en de productiviteit wordt verhoogd). Bovendien bereikte Philips een mooie mijlpaal door meer dan 1.000 heliumvrije MRI-systemen te installeren.