© Chiara Bosso
Author profile picture

De Italiaanse box heet ‘PerTravel’ (waarbij ‘per’ staat voor preservation, conservering) en is uitgerust met technologische apparatuur, met name sensoren. Die zorgen ervoor dat de staat van de organen en de weefsels tijdens het vervoer wordt gecontroleerd. 

Temperatuurbeheer

De toegevoegde waarde van de PerTravel-box ten opzichte van de huidige transportmiddelen is de mogelijkheid om in real time de fundamentele eigenschappen van het orgaan te controleren en te meten. In de eerste plaats is dat de temperatuur. Menselijke organen en weefsel zijn zeer gevoelig voor thermische schommelingen. De geringste verandering in de temperatuur kan het orgaan in gevaar brengen, en daarmee het succes van de transplantatie.

Trillingen en schokken

De box voor orgaantransport die momenteel gangbaar is, beschikt over een bevriezingssysteem dat geen perfecte koeling en conservering van biologisch materiaal kan garanderen. In de PerTravel wordt de temperatuur daarentegen constant bewaakt. Bovendien registreert een triaxiale (drieassige) versnellingsmeter de trillingen en schokken en mechanische impulsen tijdens het transport. Hiermee worden de spanningen waaraan de box wordt blootgesteld waargenomen.

Innovatieve box

PerTravel is zover bekend uniek in zijn soort. “Na een analyse van de stand van de techniek op het gebied van orgaantransportmiddelen die momenteel op de markt zijn, springt onze box er uit,” zegt Chiara Bosso tegen Innovation Origins. Bosso heeft de box ontworpen in opdracht van de Stichting Orgaandonatie en Transplantaties van de regio Piemonte. “Vooral op het gebied van het gebruik van sensoren en monitoring, het lage gewicht en het algemeen beheer van de box en de gegevens is PerTravel zeer innovatief,” vertelt Chiara Bosso. Als de haalbaarheidsstudie groen licht krijgt, kan eind dit jaar de eerste PerTravel in gebruik worden genomen. 

Lees ook hoe drones kunnen worden ingezet bij orgaanvervoer