Author profile picture

About Odd.Bot

  • Founders: Martijn Lukaart
  • Founded in: 2018
  • Employees: 12
  • Money raised: 1,5 milion to date: 150k subsidy, 905k convertible notes, 350 (bank) loans
  • Ultimate goal: Offer the successor of chemical- & manual weeding to accelerate the transition to sustainable agriculture

Het verwijderen van onkruid in de landbouwsector kost veel tijd en inspanning. Start-up Odd.Bot uit Almere ontwikkelt een oplossing: de Weed Whacker. Oprichter Martijn Lukaart vertelt hoe hun robot de sector helpt om onkruid te verwijderen, en waarom dat belangrijk is.

Wat doet Odd.Bot precies? 

“Wij hebben een robot ontwikkeld en gebouwd die de akkerbouwsector helpt bij het verwijderen van onkruid op moeilijke plekken: de Weed Whacker. De Weed Whacker is tussen de 1,30 en 1,65 meter breed en lang. Hij is uitgerust met een sensor die onkruid kan detecteren. Dat onkruid kan vervolgens worden weggehaald door de multifunctionele grijparm die aan de robot bevestigd is. De robot kiest ervoor om het onkruid te plukken of bijvoorbeeld terug de grond in te duwen. Dat biedt uitkomst voor gewassen die op een grote dichtheid worden geteeld, zoals wortelen, zaaiuien en witlof-pennen. Bovendien maakt de Weed Whacker giftige pesticiden tegen onkruid overbodig. Dat is goed voor het bodemleven, insecten, vogels en de mens.” 

Ook interessant: Van onkruid naar gewildgroei – een andere kijk op stadsgroen.

Welk probleem lossen jullie op? 

“Akkerbouwers hebben vaak geen moeite met het verwijderen van onkruid in de richels tussen rijen gewassen. Maar het wordt een stuk moeilijker als het gaat om wieden van onkruid dat zich tussen gewassen zelf bevindt. Dat extreem monotone en lichamelijk inspannende werk wordt vrijwel uitsluitend gedaan door gastarbeiders, wat allerlei uitdagingen opwerpt voor landbouwbedrijven. Niet alleen zijn seizoenswerkers moeilijk te vinden, het is ook vaak lastig om huisvesting voor ze te vinden en om ze te motiveren voor werk. Wij hopen die hele factor te kunnen wegnemen door onkruidverwijdering te automatiseren. Het vervangen van pesticiden zorgt bovendien voor een diverser akkerlandschap en gezonder voedsel.” 

Waar kwam dit idee vandaan? 

“Het initiële idee was eigenlijk iets anders: een ‘on demand delivery-robot’. Daar komt ook de naam ‘Odd.Bot’ vandaan. We wilden kijken of we een robot van A naar B konden sturen om boodschappen op te halen of af te leveren. Omdat dit wettelijk gezien moeilijk bleek, verlegde we onze focus naar de landbouw. Vooral vanuit de biologische landbouw, waar veel werk met de hand gedaan wordt, bleek er een enorme vraag naar automatisering te zijn, vanuit de hele EU alleen al. Daar zijn we onze expertise op gaan richten.”  

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan? 

“We zijn nog bezig met het verbeteren van de prestaties van de Weed Whacker. Momenteel verwijdert hij ongeveer 60 procent van het onkruid. Dat willen we op korte termijn opschalen naar 80 procent. Dat doen we bijvoorbeeld door de grijparm, die nu nog wel eens in het luchtledige tast, efficiënter te maken. Ook zijn we nog aan het kijken of het mogelijk is om de Weed Whacker sneller of langzamer te laten werken, afhankelijk van de hoeveelheid onkruid op een bepaalde akker, om zo een boost te kunnen geven aan de werkzaamheid van de robot.” 

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? 

“Momenteel zijn we vanuit het voorlopersprogramma al met een aantal partners aan de slag om de Weed Whacker te testen en verbeteren. Volgend jaar wordt de eerste omzet gemaakt met deze voorlopers. Al doende ontwikkelen we de robot door, zodat die na volgend jaar in serie geproduceerd kan gaan worden.”