© Erasmus Medical Center
Author profile picture

De Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) gaat onderzoek naar nieuwe bestralingstechnieken financieren met ruim €1 miljoen. Het onderzoeksteam, met wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum Kankerinstituut, de TU Delft en het academisch ziekenhuis Lausanne, gaat zich buigen over radiotherapie met zeer hoge elektronenenergie (VHEE).

Bestraling van tumoren door elektronen met zeer hoge energie is een nieuwe vorm van bestralingstherapie voor patiënten met kanker. In vergelijking met gebruikelijke bestralingstherapie met fotonen kan dit tot substantiële vermindering leiden van bijwerkingen ten gevolge van de bestraling. Daarnaast kan het mogelijk zijn om tumoren curatief te bestralen die nu moeilijk te behandelen zijn, bijvoorbeeld wanneer deze dicht tegen een zenuw liggen. Dit project gaat onderzoeken op welke manier deze techniek het best gebruikt kan worden, voor welke tumorgroepen deze het meest effectief is, en welke technische eisen er aan de nog te bouwen bestralingsapparaten zitten.

Nieuwe therapie-optie

Het team gaat onderzoeken op welke manier bestraling door VHEE het best gebruikt kan worden, voor welke tumorgroepen deze het meest effectief is en welke technische eisen er aan de nog te bouwen bestralingsapparaten zitten. De onderzoeksleiders zijn dr. ir. Sebastiaan Breedveld van het Erasmus MC Kanker Instituut, dr. ir. Danny Lathouwers van de TU Delft en dr. Till Böhlen van het Lausanne University Hospital.

Bestraling van tumoren door elektronen met zeer hoge energie is een mogelijke nieuwe vorm van bestralingstherapie voor patiënten met kanker. In vergelijking met gebruikelijke bestralingstherapie met fotonen kan deze techniek leiden tot substantiële vermindering van bijwerkingen.

“Dat komt doordat het met elektronen met zeer hoge energie mogelijk is om een hoge dosis in de tumor te geven en net daarbuiten – in het gezonde weefsel – een lage dosis. Daarnaast kan het mogelijk zijn om moeilijk behandelbare tumoren curatief te bestralen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tumoren die dicht tegen een zenuw liggen,” legt Breedveld uit.

Verder is het met elektronen mogelijk om de dosis in zeer korte tijd af te geven. “Naast dat dit de behandeltijd sterk verkort, is hiermee zogeheten FLASH-bestralingstherapie mogelijk, waarmee het gezonde weefsel mogelijk nog minder schade ondervindt dan bij een langere bestralingstijd.”