Foto Pixabay
Author profile picture

Wetenschappers van City of Hope hebben een belangrijke doorbraak bereikt in de behandeling van kanker door de ontwikkeling van een doelgerichte chemotherapie genaamd AOH1996. In een preklinisch onderzoek bleek de pil veelbelovend in het vernietigen van alle vaste tumoren. Deze unieke therapie verstoort selectief de replicatie en reparatie van DNA in kankercellen en laat gezonde cellen ongemoeid. Het richt zich specifiek op een kankervariant van het eiwit PCNA, dat een cruciale rol speelt bij DNA-replicatie en -reparatie in groeiende tumoren.

AOH1996 ondergaat momenteel een Fase 1 klinische studie en voorlopige resultaten laten geen toxiciteit voor normale cellen zien, wat het potentieel nog verder benadrukt. Het medicijn is effectief gebleken bij de behandeling van verschillende soorten kankercellen en zou mogelijk gebruikt kunnen worden in combinatietherapieën.

  • AOH1996 is een veelbelovend nieuw geneesmiddel tegen kanker, ontwikkeld door City of Hope, dat zich richt tegen PCNA om de replicatie van kankercellen te stoppen.
  • Preklinisch onderzoek toont aan dat AOH1996 effectief is tegen veel kankertypes en andere therapieën kan versterken, met minimale toxiciteit.
  • City of Hope is nu begonnen met fase 1 klinische studies om de werkzaamheid en veiligheid van AOH1996 bij kankerpatiënten te evalueren.

Een doorbraak in kankertherapie

City of Hope, een van Amerika’s grootste organisaties voor kankeronderzoek en -behandeling, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van AOH1996. De nieuwe aanpak met AOH1996 biedt de mogelijkheid om selectief het prolifererende cel nucleair antigeen (PCNA) aan te pakken, een eiwit dat essentieel is bij de replicatie en reparatie van DNA in groeiende tumoren. Vóór de ontwikkeling van AOH1996 werd PCNA beschouwd als een “ongeneeslijk” doelwit.

Het vermogen van het medicijn om een kankervariant van PCNA aan te pakken en gezonde cellen ongemoeid te laten, onderscheidt het van andere bestaande behandelingen. De meeste therapieën richten zich op één enkele route, waardoor kankercellen na verloop van tijd kunnen muteren en resistentie ontwikkelen. Het unieke mechanisme van AOH1996 omzeilt dit probleem.

Van laboratoriumonderzoek tot klinische proeven

Preklinisch onderzoek heeft aangetoond dat AOH1996 effectief is bij de behandeling van cellen afkomstig van verschillende soorten kanker, waaronder borst-, prostaat-, hersen-, eierstok-, baarmoederhals-, huid- en longkanker. Daarnaast is aangetoond dat het in staat is om tumorgroei te onderdrukken zonder toxiciteit te veroorzaken wanneer het wordt gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere behandelingen.

City of Hope is nu bezig met een Fase 1 klinische studie om de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel bij mensen verder te evalueren. De klinische studie, die naar verwachting de komende twee jaar zal duren, is gericht op het bepalen van de maximaal getolereerde dosis van AOH1996 en het evalueren van de voorlopige werkzaamheid bij volwassenen met solide tumoren die niet hebben gereageerd op standaardbehandelingen.

Potentiële game-changer

Een van de meest veelbelovende aspecten van AOH1996 is het potentiële gebruik ervan in combinatietherapieën. In laboratoriumtesten is aangetoond dat het medicijn de gevoeligheid van kankercellen voor middelen die DNA of chromosomen beschadigen, zoals het chemotherapeutische middel cisplatine, verhoogt. Dit suggereert dat AOH1996 gebruikt zou kunnen worden in combinatietherapieën en zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe chemotherapeutica.

Bovendien maken ook de specifieke gerichtheid op PCNA en de lage toxiciteit van AOH1996 het een sterke kandidaat voor combinatietherapieën bij de behandeling van kanker. Dit zou mogelijk de dosis van de huidige therapeutica kunnen verlagen en de algehele toxiciteit van de behandeling minimaliseren.

Vooruitgang in de behandeling van kanker

De infrastructuur van City of Hope en de lange onderzoekstraditie hebben geholpen bij de ontwikkeling van AOH1996. Hierdoor kunnen veelbelovende laboratoriumontdekkingen zoals deze worden versneld tot klinische proeven voor patiënten die nieuwe behandelingen nodig hebben.

Terwijl onderzoekers het werkingsmechanisme van AOH1996 blijven onderzoeken, is er optimisme voor de toekomst. Als AOH1996 wordt goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, zou het gebruikt kunnen worden in combinatie met bestaande therapieën om zowel de kankerdodende effecten te versterken als de bijwerkingen van levensreddende kankerbehandelingen te verminderen.