Mice watching pictures (AI generated illustration)
Author profile picture

Baanbrekend onderzoek gepubliceerd in Nature Neuroscience heeft nieuw licht geworpen op het fenomeen van ‘visuele maskering’, een proces waarbij een beeld niet bewust wordt waargenomen als het snel wordt gevolgd door een ander beeld. Dit onderzoek bevestigt niet alleen het bestaan van visuele maskering bij muizen, maar wijst ook een specifiek hersengebied aan dat cruciaal is voor het ontstaan van deze illusie. Interessant genoeg worden neuronen in het netvlies en vroege hersengebieden nog steeds geactiveerd, wat aangeeft dat de hersenen beelden ‘zien’, zelfs als we ons er niet van bewust zijn. Bij het onderzoek, de eerste in zijn soort bij muizen, werden de dieren getraind om te reageren op snel geflitste beelden.

Inzicht in het mechanisme van visuele waarneming is volgens de onderzoekers essentieel om te begrijpen hoe we met de wereld omgaan. Onze hersenen verwerken voortdurend een spervuur aan visuele prikkels, maar niet al deze informatie bereikt ons bewustzijn. Het concept van visuele maskering intrigeert psychologen en neurowetenschappers al meer dan een eeuw, en het nieuwste onderzoek biedt inzichten in dit mysterieuze cognitieve proces.

  • Baanbrekend onderzoek onthult onbewuste neurale activiteit in reactie op visuele stimuli, waardoor conventionele aannames over bewustzijn worden aangevuld.
  • Muizen die getraind zijn om te reageren op geflitste beelden vertonen ‘gemaskeerde waarneming’, wat wijst op complexe onbewuste visuele verwerking.
  • Inzichten in visuele maskering hebben brede implicaties, van technologieontwikkeling tot het begrijpen van onbewuste invloeden op gedrag.

Het mechanisme van visuele maskering

Visuele maskering, zoals beschreven door de Franse psycholoog Henri Pieron in 1925, is een cognitief fenomeen waarbij een visuele stimulus (het masker) interfereert met de waarneming van een andere voorafgaande stimulus (het doel). Het recente onderzoek bouwt voort op deze fundamentele kennis en toont aan dat de timing van de stimuli cruciaal is. Om de visuele maskering te laten plaatsvinden, moet het eerste beeld snel aan en uit gaan, gevolgd door het tweede beeld binnen een periode van ongeveer 50 milliseconden.

Door hun innovatieve aanpak konden de wetenschappers 16 muizen trainen om een LEGO wiel te draaien in reactie op een snel geflitst beeld. De introductie van een volgend maskerend beeld verstoorde deze taak, wat aangeeft dat de muizen zich niet langer bewust waren van het oorspronkelijke beeld. Deze doorbraak suggereert dat bewuste perceptie complexer is dan eerder werd gedacht en zich voordoet in de visuele cortex of zelfs hogere gebieden van de cortex stroomafwaarts.

Neurale activiteit zonder bewustzijn

De bevindingen van het onderzoek zijn diepgaand: neuronen in het netvlies en vroege hersenbanen worden zelfs geactiveerd zonder dat ze zich bewust zijn van het zien van een beeld. Dit geeft aan dat er een onderscheid is tussen de ontvangst van visuele informatie door de hersenen en wat uiteindelijk in onze bewuste waarneming terechtkomt. Dit heeft belangrijke implicaties, omdat het aloude aannames over de directheid van het pad van visuele input naar bewuste herkenning in twijfel trekt.

Een van de meest opvallende aspecten van het onderzoek is de ontdekking dat zowel de menselijke als de muisperceptie van deze specifieke visuele maskeerillusie opmerkelijk veel op elkaar lijken. Deze overeenkomst tussen soorten biedt een waardevol model voor het begrijpen van het menselijk zicht en bewustzijn en onderstreept het potentieel voor verder onderzoek met behulp van diermodellen.

Implicaties voor het begrijpen van bewustzijn

De studie laat zien dat de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het bewustzijn beperkter zijn dan aanvankelijk gedacht. Dit is een belangrijke stap in het begrijpen hoe bewustzijn wordt gegenereerd. Bewuste waarneming, voorheen een grotendeels abstract concept, wordt nu gekoppeld aan specifieke neurologische processen.

De bevindingen van dit onderzoek hebben diepgaande implicaties die verder gaan dan academische nieuwsgierigheid. Inzicht in visuele maskering kan leiden tot verbeteringen op verschillende gebieden, zoals de ontwikkeling van effectievere visuele weergavetechnologieën, verbeterde veiligheid in visueel veeleisende situaties en nieuwe therapieën voor visuele waarnemingsstoornissen. Het feit dat de hersenen kunnen ‘zien’ zonder zich daar bewust van te zijn, heeft ook implicaties voor de studie van onbewuste informatieverwerking en de invloed daarvan op ons gedrag en onze besluitvorming.