©Narain-Ford
Author profile picture

Door gebruik van speciaal ontwikkelde ondergrondse irrigatiesystemen vermindert het zoetwaterverbruik door de Nederlandse landbouwsector met 25 procent. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht en KWR Water. Dergelijke systemen maken gebruik van afvalwater dat door de grond gezuiverd wordt.

Waterprobleem

Momenteel gebruikt irrigatie voor de landbouw wereldwijd 70 procent van het zoetwater. Dit draagt enorm bij aan het wereldwijde zoetwatertekort. Met ondergrondse irrigatietechniek kan het gebruik door de sector worden teruggebracht.

Vooral in droge seizoenen vormt waterverbruik een probleem. Er is dan namelijk meer water nodig voor irrigatie dan er beschikbaar is. In deze seizoenen wordt gebruik gemaakt van water uit beken, sloten en meren waar water in geloosd is door rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Dominique Narain-Ford, hoofdauteur van het onderzoek: “Dit afvalwater vermindert de kwaliteit van de beperkte zoetwatervoorraden op de wereld. Wanneer je dit afvalwater gebruikt in traditionele bovengrondse irrigatiemethodes, komen veldwerkers en gewassen in direct contact met vervuild water. Dit kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.”

Microverontreinigingen

Standaard rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen namelijk geen microverontreinigingen uit het water verwijderen. Microverontreinigingen zijn stoffen als geneesmiddelen, hormonen en bestrijdingsmiddelen. Wanneer dit water wordt gebruikt voor bovengrondse irrigatie komen deze microverontreinigingen in direct contact met de gewassen.

Oplossing

Met ondergrondse irrigatie kunnen deze problemen worden omzeild. Afvalwater komt dan niet in direct contact met veldwerkers en gewassen. Ook dient de bodem als een zuiveringssysteem. In de grond vinden namelijk verschillende afbraakprocessen plaats. Microverontreinigingen kunnen grotendeels wél door de grond uit het water gezuiverd worden. Het verspreiden van chemicaliën wordt hierdoor tot het minimum beperkt.

Nairin-Ford: “In ondergrondse irrigatiesystemen kan tijdens een gemiddeld seizoen ongeveer een kwart van de landbouwwaterbehoefte gedekt worden door afvalwater te gebruiken en 17 procent tijdens een droog seizoen.” Om aan de vraag naar irrigatiewater te voldoen, zou 7 tot 13 procent van het jaarlijkse afvalwater hiervoor gebruikt moeten worden.

“Hoewel met ondergrondse irrigatie minder water verloren gaat door verdamping, is er toch meer water nodig dan bij bovengrondse irrigatie. Het grondwaterniveau moet namelijk tot een bepaald niveau worden verhoogd voordat het de gewassen kan bereiken.” Op lange termijn zal er voor ondergrondse irrigatie minder water nodig zijn vanwege verhoogde grondwaterstanden.