Image: Pixabay
Author profile picture

In een onderzoek gepubliceerd in Nature werden vrijwilligers opzettelijk besmet met het SARS-CoV-2 virus om een beter inzicht te krijgen in de virale overdracht, de ernst van de ziekte en de rol van= zelftesten om de virale verspreiding te beperken. Deze controversiële studie heeft waardevolle inzichten opgeleverd in het bestaan van superspreaders, personen die een aanzienlijke hoeveelheid van het virus in de lucht uitstoten, ondanks dat ze slechts milde symptomen hebben.

  • In een onderzoek waarbij wetenschappers opzettelijk werden besmet, identificeerden wetenschappers ‘supershedders’ van COVID.
  • Twee deelnemers met milde symptomen bleken supershedders te zijn, wat het bestaan bevestigt van individuen die het virus onder veel mensen kunnen verspreiden.
  • Snelle thuistests bleken effectief om de virusverspreiding onder controle te houden wanneer symptomen worden gedetecteerd.

Challenge studies zijn in het verleden gebruikt om het testen van vaccins te versnellen en onderzoekers te helpen de pre-symptomatische stadia van een ziekte te begrijpen. In dit geval bleek uit het onderzoek dat de ernst van de ziekte en de besmettelijkheid sterk varieerden tussen individuen, en deze variatie werd toegeschreven aan verschillen in de menselijke fysiologie in plaats van aan het virus zelf. Twee deelnemers met milde symptomen werden geïdentificeerd als supershedders, wat het idee ondersteunt dat sommige individuen het virus kunnen verspreiden naar vele anderen, wat leidt tot superspreiding.

Snelle thuistests: belangrijk hulpmiddel om de verspreiding van virussen onder controle te houden

Het onderzoek benadrukte ook het belang van snelle thuistests om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wanneer symptomen werden gedetecteerd, bleken deze tests waardevol voor het identificeren van geïnfecteerde personen en het voorkomen van verdere overdracht. Deze bevinding onderstreept de noodzaak van een wijdverspreide beschikbaarheid en gebruik van thuistests, vooral omdat er steeds nieuwe varianten van het virus opduiken.

Ondanks de waardevolle informatie die dit uitdagingsonderzoek heeft opgeleverd, zetten sommige onderzoekers vraagtekens bij de relevantie ervan voor echte infecties. De gecontroleerde omgeving, infectieroutes en virusstammen die in het onderzoek zijn gebruikt, geven mogelijk niet de omstandigheden van natuurlijk opgelopen infecties weer. Het onderzoeksteam stelt echter dat de verzamelde gegevens consistent zijn met waarnemingen in natuurlijke infectiesettings.

Toekomstige uitdagingsstudies: recentere varianten onderzoeken

Gezien de beperkingen van de eerste studie is het onderzoeksteam van plan om soortgelijke uitdagingsstudies uit te voeren met recentere varianten van het virus. Door de transmissiedynamiek en de ernst van de ziekte van deze nieuwe varianten te onderzoeken, hopen wetenschappers een nog beter inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan superspreiding en strategieën te verbeteren om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Hoewel de ethische implicaties van het opzettelijk besmetten van vrijwilligers met een potentieel gevaarlijk virus onderwerp van discussie blijven, hebben de inzichten die zijn verkregen uit deze studie ons begrip van supershedders en de rol die zij spelen in de overdracht van SARS-CoV-2 vergroot. Terwijl wetenschappers doorgaan met het onderzoeken van de factoren achter de superspreiding van COVID-19, kunnen deze bevindingen van cruciaal belang blijken bij het informeren over toekomstige strategieën voor de volksgezondheid en het beperken van de gevolgen van de huidige pandemie.