euipo.europa.eu
Author profile picture

Bescherm je uitvinding dat is goed voor jou en Europa! Dat zou boven de nieuwste studie van het Europese Octrooibureau EOB) kunnen staan. Uit het onderzoek blijkt dat intellectuele eigendomsrechten een enorme banenmotor zijn. Bijna eenderde van alle banen en bijna de helft van het bruto binnenlands product in Nederland wordt gefaciliteerd door het veiligstellen van eigendomsrechten. Daarnaast betalen octrooi-intensieve bedrijven de beste salarissen. Nederland staat op de 8ste plek van het aantal octrooiaanvragen in de EU, na de VS, Duitsland en Japan, Frankrijk en China, Zwitserland en Zuid-Korea.

In 2018 zijn er vanuit Nederland 7.140 octrooien aangevraagd bij het EOB. Bedrijven zoals Philips, Philips Lighting, Airbus en NXP Semiconductors. Innovaties in de medische sector, op het gebied van robotica en computertechnologie, meting en optica, dragen bij aan veel van de octrooiaanvragen.

Kwekersrechten voor land- en tuinbouw blijken ook belangrijk te zijn voor Nederland, en het aantal geregistreerde rechten blijkt boven het gemiddelde van de EU te liggen.  Kwekersrechten zijn trouwens wel gebonden aan een aantal uitzonderingen. Zo mogen kruisingen worden gemaakt met een gepatenteerd zaad, zonder toestemming van de eigenaar en ook mag het gepatenteerde zaad door de boer bij oogst, worden hergebruikt.

Huawei aan kop

Voor het eerst sinds de oprichting van het EOB, stond in 2017 een Chinees bedrijf, Huawei bovenaan de EOB-bedrijvenranglijst voor het indienen van de meeste octrooiaanvragen. China is bekend vanwege het kopiëren van westerse technologie. Het land ontwikkelt echter steeds meer eigen technologie en is nu voorloper op veel gebieden.

Harvard-hoogleraar Niall Ferguson, geeft aan in zijn boek “Civilization: The West and the Rest’ dat het westen zo hard heeft kunnen groeien vanwege onder andere het respect voor privaat eigendom en de droom voor het bezitten van een eigen huis. Maar intellectueel eigendom is net zo hard nodig om mensen en bedrijven zekerheid te geven. Indien eigendom niet is veiliggesteld dan zullen bedrijven en mensen hun geld in het buitenland investeren. Het Europese octrooibureau speelt daarom een cruciale rol in het beschermen van de Nederlandse en Europese economie.

Europa welvarender maken

De directeur Christian Armchambeau van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie bevestigt dit beeld: “Industrieën die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten spelen een cruciale rol in het welvarender maken van Europa en het versterken van de economische toekomst. Deze industrieën zijn bij een naderende economische crisis veerkrachtiger en innovatiever. Onze uitdaging is ervoor te zorgen dat alle bedrijven en ondernemers hun intellectuele eigendomsrechten kunnen zeker stellen; in het bijzonder het midden-en kleinbedrijf.”