Author profile picture

NXP gaat als partner van het Amerikaanse ministerie van Transport een belangrijke rol in de Smart City Challenge spelen. Met deze wedstrijd kan een grote Amerikaanse stad $50 miljoen verdienen waarmee de stad “slimmer” gemaakt kan worden. De rol van NXP is om samen met Cohda Wireless draadloze technologie te leveren waarmee voertuigen op een veilige manier gegevens over verkeerssituaties over een afstand van zo’n anderhalve kilometer aan elkaar doorgeven. Op die manier zouden veel ongelukken voorkomen kunnen worden en zou de doorstroming van het verkeer kunnen verbeteren.

Het concept ‘smart cities’ (‘slimme steden’) wordt vaak gebruikt voor de toepassing van ontwikkelingen als big data, robotisering en mobiliteitsoplossingen. Met technologie worden maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan. Het gaat om een reeks van thema’s als wonen, werken, winkelen, mobiliteit, milieu en zorg.

Schermafbeelding 2016-03-13 om 21.31.0278 steden hebben zich vorig jaar gemeld voor de Smart City Challenge (zie plaatje boven dit artikel). Dit weekend werden tijdens het SXSW festival in Austin de zeven steden bekendgemaakt die in de finale zitten. Het gaat om:

  • Austin, Texas
  • Columbus, Ohio
  • Denver, Colorado
  • Kansas City, Missouri
  • Pittsburgh, Pennsylvania
  • Portland, Oregon
  • San Francisco, California

Deze zeven steden krijgen elk $100.000 om hun kandidatuur verder uit te werken. In juni wordt de winnaar bekend.

NXP’s voertuig-tot-voertuig (v2v) en voertuig-tot-infrastructuur (v2x) communicatie zou 80% van de ongevallen waarbij alcohol geen factor is moeten kunnen voorkomen. Bestuurders worden bijvoorbeeld gewaarschuwd voor een ijzige brug of een te snel rijdende andere auto. “Op de korte termijn gaat het niet om zelfrijdende auto’s maar veel meer om assisted driving“, zegt NXP CEO Rick Clemmer.

“Onze samenwerking met NXP zal helpen de grenzen van wat mogelijk is in steden in heel Amerika verder vooruit te duwen”, aldus het Amerikaanse minister van Transport Anthony Foxx. “V2x technologie heeft de potentie om echt diepgaande voordelen op te leveren voor de Smart City Challenge winnaar, de transportsystemen en vooral voor de burgers.”

“De Smart City Challenge is een gedurfd en visionair programma dat de weg naar de ontwikkeling van een veiligere, schonere en meer duurzame samenleving verkort”, zegt Clemmer. “We zijn blij te kunnen deelnemen aan dit programma door het verstrekken van veilige, intelligente oplossingen voor verkeersmanagement en zo talloze verkeersongevallen en verkeersopstoppingen in Amerikaanse steden kunnen helpen voorkomen.”

NXP zet de V2x Roadlink chipsets in voor de winnaar van de wedstrijd. RoadLink laat bestuurders om de hoek ‘kijken’ waardoor obstakels ineens veel eerder zichtbaar worden. De technologie maakt het ook mogelijk auto’s te laten ‘praten’ met verkeerslichten en voorrang te geven aan bijvoorbeeld ziekenauto’s of bussen.

NXP is ook in Nederland betrokken bij diverse smart mobility toepassingen. Een voorbeeld daarvan is Brabant Corridor, waarmee de bereikbaarheid van steden in Zuid-Nederland moet worden verbeterd.

NXP is een wereldwijd opererend bedrijf met zijn oorsprong in Eindhoven. Het is gevestigd op de High tech Campus.