© FH St. Pölten
Author profile picture

Zou het niet praktisch zijn als de precieze staat van gebouwen heel eenvoudig van buitenaf met foto’s kon worden beoordeeld? Of om te kunnen ontdekken dat er scheuren in het metselwerk zitten, of schadelijke schimmels en ongedierten, zonder dat er fysiek onderzoek voor nodig is? Oostenrijkse wetenschappers hebben dat in het onderzoeksproject “Dataskop”, gecoördineerd door de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen St. Pölten, mogelijk gemaakt. Door middel van augmented reality kunnen doorgaans onzichtbare sensorgegevens voor mensen zichtbaar gemaakt worden.

Dataskop combineert de fysieke omgeving met de abstracte gegevens van sensoren tot een daadwerkelijk beeld. Het systeem kan in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het onderhoud en behoud van historische gebouwen. Daarnaast zijn er toepassingsmogelijkheden op gebieden zoals rampenbestrijding, landbouw, wijnbouw, drinkwatervoorziening of winteronderhoud van wegen.

Aardbevingen

Op dit moment zijn de wetenschappers echter vooral geïnteresseerd in het behoud van historische gebouwen. Maar ook in de beoordeling van de toestand van gebouwen na aardbevingen. “Dataskop” is in eerste instantie bedoeld om gegevens zichtbaar te maken die met het blote oog niet kunnen worden gezien. De onderzoekers brainstormen over hoe zij sensoren en de visualisatie van sensorgegevens kunnen gebruiken op historische plaatsen om deze beter te kunnen monitoren en behouden. Zo kunnen sensoren diverse gegevens registreren, zoals vocht, scheuren in muren, schokken, trillingen en gebroken glas.

“De uitdagingen op dit gebied zijn onder andere veiligheid en gegevensbescherming. Ook is er een gebrek aan gemeenschappelijke instrumenten en terminologie op het gebied van datavisualisatie en bescherming van cultureel erfgoed. Daarnaast moet worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor dergelijke sites en objecten”, zegt Wolfgang Aigner, die het project coördineert.

De onderzoekers zien met name de interdisciplinaire “School voor Wederopbouw” in Accumoli, Italië als een toepassingsgebied. De regio in Midden-Italië werd in 2016 en 2017 opgeschrikt door een reeks aardbevingen, waarbij hele steden werden verwoest. Sindsdien hebben verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten toegespitst op de vraag hoe de steden kunnen worden herbouwd. Het doel is de historische gebouwen aardbevingsbestendig te maken en de economische, sociale, culturele en religieuze structuren op duurzame wijze nieuw leven in te blazen.

Testomstandigheden

“In Accumoli beschikken we over ideale testomstandigheden voor de sensoren, de communicatietechnologie en de visualisatie van sensorgegevens die in het project zijn ontwikkeld”, zegt Albert Treytl van de universiteit voor voortgezet onderwijs Krems. “Hier verwachten we essentiële inzichten te verwerven in de uitvoerbaarheid en de verbetering van de bewaking en het behoud van cultuurgoederen en gebouwen door middel van digitalisering”.

De ideeën, potentiële toepassingen en geïdentificeerde uitdagingen die in projectworkshops zijn verzameld, kunnen in een volgende stap worden gebruikt om nuttige technische demo’s te ontwerpen, leggen de onderzoekers uit. Later zijn zij van plan om “nieuwe technieken te ontwikkelen en te evalueren voor het visualiseren van locatiegebaseerde milieugegevens”.

Het projectteam heeft ook desinfectieautomaten geïnstalleerd in de gebouwen van de universiteit voor voortgezette opleiding Krems, waar het batterijniveau en het niveau van het desinfectiemiddel in de automaten worden gemeten met behulp van een sensorsysteem. Een andere praktijktoepassing is een test met het zichtbaar maken van kwetsbaarheden in de beveiliging van een netwerk in St. Pölten.

Ook interessant:
Nieuw sensorsysteem om onder puin bedolven mensen sneller te helpen

Milieuschade in bossen ontdekken met drones en sensoren