Pixabay
Author profile picture

De Europese chipverordering is in het leven geroepen om de Europese microchipindustrie naar een nieuw niveau te tillen. De Europese Unie maakte miljarden euro’s vrij voor de bouw van nieuwe productiefaciliteiten voor halfgeleiders, onder meer in Duitsland, Polen en Italië. Voor de exploitatie van deze nieuwe hightech locaties is een groot aantal ingenieurs en technici nodig.

Het is nog onduidelijk waar deze specialisten vandaan moeten komen. De elektronica-industrie heeft nu al een te maken met een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel. Alleen al in Oostenrijk zijn 14.000 extra geschoolde werknemers nodig; in heel Europa liggen de schattingen tussen de 60.000 en 150.000.

  • De Europese elektronica-industrie heeft een tekort van 60.000 tot 150.000 aan geschoolde arbeidskrachten;
  • Het GreenChips-EDU wil specialisten in micro-elektronica opleiden, gefinancierd met 7,15 miljoen euro door de Europese Commissie;
  • Het doel is om 600 studenten op te leiden in vier jaar, met mogelijkheid tot voortzetting na project.

GreenChips-EDU

Om dit tekort aan geschoolde arbeidskrachten specifiek tegen te gaan, hebben zeven Europese universiteiten hun krachten gebundeld met nog eens acht partners uit de industrie en het onderzoek in het project GreenChips-EDU. Samen willen zij de opleiding van specialisten op het gebied van micro-elektronica bevorderen. De Europese Commissie financiert het vierjarige project met 7,15 miljoen euro, en het Oostenrijkse Agentschap voor Onderzoeksbevordering voegt daar nog eens 750.000 euro aan toe, schrijft de Technische Universiteit van Graz in een persbericht

“Productiekosten waren vroeger de doorslaggevende factor bij locatiebeslissingen in de micro-elektronica-industrie”, zegt projectmanager Bernd Deutschmann, hoofd van het Instituut voor Elektronica aan de Technische Universiteit van Graz. “Tegenwoordig worden microchips ontwikkeld en gebouwd waar de specialisten zijn. Met GreenChips-EDU bundelen Europese universiteiten voor het eerst hun krachten om gemeenschappelijke curricula voor opleidingen op het gebied van elektrotechniek en micro-elektronica te ontwikkelen en zo de benodigde specialisten op de best mogelijke manier op te leiden.”

Focus: energie-efficiëntie en duurzaamheid

De focus van de opleidingen ligt op de ontwikkeling en productie van duurzame en energiezuinige microchips, omdat energiebesparende microchips essentieel zijn voor het behalen van de klimaatdoelen in Europa. Volgens Deutschmann ligt de nadruk vooral op het gebied van de vermogenselektronica. “Europa is hier internationaal toonaangevend en heeft een grote behoefte aan personeel, waarvoor we jongeren willen kwalificeren.”

“Ons doel is dat 600 studenten over de vierjarige projectperiode een bachelor- of masteropleiding voltooien”, aldus Deutschmann. De masterprogramma’s moeten ook na afloop van de projectperiode in stand blijven. Naast de studieprogramma’s ontwikkelt GreenChips-EDU bijscholingen voor de verdere en hogere kwalificatie van geschoolde werknemers uit de industrie.