Author profile picture

In 2024 maakt Europa zich op voor een golf van (technologische) innovaties die het continent zullen transformeren. We namen AI, chips en energie onder de loep en zetten een aantal veelbelovende voorspellingen op een rijtje.

  • 2024 ziet er goed uit voor Europa als het gaat om chips, AI en schone energie.
  • Er zijn uitdagingen omtrent energieopslag.

Europa zet in op halfgeleiders

Komend jaar kunnen we veel verwachten van de Europese halfgeleidermarkt, zo voorspelt de World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Opmerkelijk is dat alleen de Europese markt een groei verwacht in 2024, met een stijging van 5,9%. In de rest van de wereld zien de vooruitzichten er minder positief uit.

De goedkeuring van de European Chips Act in 2023 door de Europese Commissie, die gericht is op het ondersteunen en vergroten van R&D en productie van halfgeleiders in heel Europa, zal het continent naar verwachting vooruit helpen. De wet faciliteert innovatie op gebieden als chipontwerp, verpakking en heterogene systemen, ondersteund door een sterk en stabiel ecosysteem.

AI en AI-chips in het specifiek zijn belangrijk voor de halfgeleide industrie. Ontwikkelingen op dit gebied zullen de groei van de industrie voor een groot deel bepalen.

AI beïnvloedt elke sector

De toepassing van generatieve AI zal echter elke sector beïnvloeden en innoveren, zoals machine learning, computer vision en autonome robots.

In 2024 en daarna zal AI daarnaast mogelijk een informatieoorlog aanwakkeren. Nieuwe geavanceerde taalmodellen, zoals OpenAI’s GPT5, Meta’s Llama 3, Anthropic’s Claude 3 en Inflection AI’s Pi 2, zullen allemaal worden gelanceerd, en worden in verschillende mate toegepast over de hele wereld.

De toewijding van de EU aan betrouwbare en ethische AI, zoals vastgelegd in de langverwachte EU AI-wet, is essentieel om ervoor te zorgen dat AI op de juiste manier wordt toegepast in Europa. Met de introductie ervan, positioneert de EU zich als een voorloper in het reguleren van AI op het wereldtoneel. De wet zorgt niet alleen voor bescherming van burgers, maar biedt ook kansen voor ontwikkelaars en ondernemers. Het schept een duidelijk kader waarbinnen innovatieve AI-toepassingen ontwikkeld kunnen worden, terwijl het een gelijk speelveld creëert voor zowel Europese als niet-Europese bedrijven die actief zijn in de EU.

Het valt nog te bezien welk werelddeel de grootste progressie boekt, aangezien de VS bijvoorbeeld, een andere strategie toepast in vergelijking met Europa.

Schone energie opwekken is topprioriteit

Dan: schone energie. Europese energiebedrijven doen veel om over te stappen naar groene energie. Ze investeren meer geld in het opwekken van duurzame energie, en in 2024 komt er nog eens 5% bij, zo laat onderzoek van ING zien. Maar door de stijgende prijzen en dure materialen zijn ze wel kieskeuriger in welke groene projecten ze oppakken.

In 2024 zullen de top 40 Europese energiebedrijven waarschijnlijk in totaal €132 miljard investeren in het onderhoud en de ontwikkeling van hun netwerken, hernieuwbare energiebronnen en conventionele energieopwekking. Er wordt voorspeld dat hernieuwbare energie 52% van de totale investeringen in 2024 zal vertegenwoordigen.

Energieopslag vlakt juist af

In 2024 zal de inzet van Europese batterij-energieopslag waarschijnlijk juist afvlakken door een tekort aan lithium-ion. Er is een aanzienlijke versnelling nodig om de doelen voor 2030 te halen, waarbij wordt gemikt op 200 GW tegen 2030 om extra hernieuwbare energie mogelijk te maken. Europa zal tegen 2030 ongeveer 60 GW batterijopslag bereiken, ver onder de streefwaarde dus. Er is behoorlijk wat werk aan de winkel.

Veerkrachtig en vastberaden

Dit is slechts een bescheiden inkijkje in de talloze ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in Europa. Van quantumcomputers tot het metaversum, tot aan veelbelovende innovaties die specifieke sectoren vooruit helpen, zoals healthcare and agrifood; Er staat ons een bruisend jaar te wachten.

Ondanks de uitdagingen, laten bovenstaande vooruitzichten in ieder geval zien dat Europa veerkrachtig en vastberaden is op veel innovatieve vlakken. In 2024 houdt de redactie van IO de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.