© Pixabay
Author profile picture

Met de inwerkingtreding van de European Chips Act afgelopen donderdag heeft Europa een grote stap gezet in de richting van dominantie op het gebied van halfgeleiders. Met de ambitie om het wereldwijde marktaandeel in de halfgeleidersector te vergroten van minder dan 10% naar 20% in 2030, maakt de wet meer dan 45 miljard dollar vrij voor onderzoek, ontwikkeling en productiecapaciteit. De wet stimuleert investeringen van grote chipfabrikanten, bevordert een snelle vergunningsprocedure voor nieuwe fabrieken en geeft EU-staten de bevoegdheid om projecten te subsidiëren. Ondanks uitdagingen zoals concurrentie om talent en milieubezwaren, is de implementatie van de Act in lijn met Europa’s ambities door investeringen van TSMC, Intel, GlobalFoundries en STMicroelectronics in Duitsland en Frankrijk.

  • De European Chips Act treedt in werking en heeft als doel om Europa’s wereldwijde halfgeleidermarkt te vergroten.
  • Techgiganten vormen joint venture ESMC om geavanceerde fabrieken op te zetten in Dresden.
  • De European Chips Act wordt geconfronteerd met een reeks uitdagingen.

Europa’s ambitieuze plan

De European Chips Act is een ambitieus plan om de positie van Europa in de wereldwijde halfgeleiderindustrie veilig te stellen. Dit belangrijke initiatief is gericht op het bevorderen van een stabiele en concurrerende toeleveringsketen voor halfgeleiders. De wet maakt gebruik van substantiële publieke en private financiering, meer dan €43 miljard, om onderzoek, ontwikkeling en productiecapaciteit te versterken.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de wet is het aantrekken van investeringen van machtige chipmakers, zoals Intel en TSMC. Door een snelle vergunningsprocedure voor nieuwe fabrieken en de mogelijkheid voor EU-staten om projecten te subsidiëren, is de wet aantrekkelijk. Daarnaast is er een coördinatiemechanisme opgezet tussen de lidstaten en de Commissie om tekorten in de toelevering snel aan te pakken en een constante aanvoer van halfgeleiders te garanderen.

Een nieuwe speler op het toneel: ESMC

Als teken van het potentiële succes van de wet hebben technologiereuzen TSMC, Bosch, Infineon en NXP een joint venture opgericht, de European Silicon-based Microelectronics and Computing Manufacturing Company (ESMC). Deze ongekende alliantie heeft als doel een geavanceerde halfgeleiderfabriek op te richten in Europa, de elektronicaketen van het continent te versterken en een betrouwbare aanvoer van chips te garanderen.

ESMC is van plan een ultramoderne 300mm-fabriek te bouwen in Dresden, Duitsland, met een maandelijkse verwerkingscapaciteit van 40.000 wafers. Deze faciliteit zal gebruik maken van TSMC’s baanbrekende nanometertechnologie en ontvangt een investering van meer dan €10 miljard. De bouw van deze zeer geavanceerde fabriek begint in 2024 en de productie zal naar verwachting eind 2027 starten.

Een robuust ecosysteem

De Nederlandse halfgeleiderindustrie, die al robuust en bloeiend is, zal enorm profiteren van de chipswet. De industrie is de thuisbasis van meer dan 300 halfgeleiderbedrijven, die werk bieden aan meer dan 50.000 mensen en een jaarlijkse omzet genereren van meer dan €30 miljard. De Nederlandse chipontwerpgemeenschap biedt diverse expertise die waarde toevoegt aan het wereldwijde Integrated Circuit (IC) ecosysteem.

De Nederlandse halfgeleiderindustrie dankt haar succes aan een gezamenlijke aanpak van kennisinstellingen, industrie, maatschappij en overheid, ook wel de “quadruple helix” aanpak genoemd. Met het aannemen van de European Chips Act wordt de positie van Nederland als leider in de halfgeleiderindustrie verder versterkt. De wet is gericht op het versterken van onderzoek en ontwikkeling (R&D) op het gebied van halfgeleiders in heel Europa, en Nederland, met zijn sterke ecosysteem, zal hier veel baat bij hebben.

Uitdagingen voor de chips act

Ondanks de veelbelovende start staat de chipswet voor grote uitdagingen. Het ambitieuze plan van de Chips Act om Europa’s wereldwijde marktaandeel in halfgeleiders te vergroten tot 20% in 2030 vereist het doorstaan van geopolitieke spanningen en concurrentie van de VS. Bovendien moet Europa iets doen aan het gebrek aan bepaalde grondstoffen die nodig zijn voor de productie van chips binnen zijn grenzen.

Materialen zoals galliumarsenide en indiumfosfide, die cruciaal zijn voor fotonische chips, worden doorgaans niet gedolven in Europa, maar kunnen wel worden gesynthetiseerd. Lithiumniobaat en germanium, een ander belangrijk materiaal, zijn geen directe producten van Europese mijnbouw. Europa zal manieren moeten vinden om deze grondstoffen veilig te stellen om een succesvolle implementatie van de chipswet te garanderen.