© SMART Photonics
Author profile picture

Nederland heeft een belangrijke plaats in de wereldwijde halfgeleiderindustrie, met een mix van grote bedrijven en kleine tot middelgrote ondernemingen (mkb) die bijdragen aan het succes. Het land telt meer dan driehonderd halfgeleiderbedrijven, die werk bieden aan meer dan vijftigduizend mensen en een jaarlijkse omzet genereren van meer dan dertig miljard euro, zo blijkt uit een rapport van RVO. Deze robuuste industrie blijft niet binnen de landsgrenzen; veel Nederlandse bedrijven zijn internationaal actief, waardoor hun impact nog groter is.

  • Uit een rapport van RVO blijkt dat de Nederlandse halfgeleiderindustrie robuust is.
  • De European Chips Act kan de Nederlandse positie als powerhouse voor chipinnovatie verder versterken.

De Nederlandse halfgeleiderindustrie wordt verankerd door ASML, ‘s werelds grootste machinebouwer voor halfgeleiderfabricage. De kracht van de industrie is echter haar diversiteit, met tal van kleine en middelgrote bedrijven die bijdragen aan haar dynamiek en veerkracht. Deze kleinere bedrijven, die vaak honderden mensen in dienst hebben, bieden een mate van veelzijdigheid die de stabiliteit van grotere bedrijven aanvult.

De Nederlandse chipontwerpgemeenschap is een vitaal onderdeel van het wereldwijde Integrated Circuit (IC)-ecosysteem en dient als een startpunt voor zowel halfgeleiders als geïntegreerde fotonica-IC’s. De gemeenschap bloeit, met bijna honderd bedrijven die zijn geïntegreerd in de Nederlandse halfgeleidertopsector. Deze bedrijven en instellingen opereren in hun eigen niches en hebben een bewezen staat van dienst op hun vakgebied. Van innovatieve draadloze datatransmissie en sensorgegevensverwerving tot gepatenteerde beveiligingstechnologie en kernexpertise op het gebied van mixed-signal en IC-ontwerp, Nederland biedt een schat aan kennis en patenten op het gebied van chipontwerp.

Viervoudige helix

Het succes van Nederland in de halfgeleiderindustrie wordt ook toegeschreven aan de “quadruple helix” benadering, die zorgt voor samenwerking tussen kennisinstellingen, industrie, maatschappij en overheid om wereldwijde uitdagingen op te lossen. Deze aanpak heeft geleid tot een goed gecoördineerd en succesvol publiek-privaat innovatie-ecosysteem, wat Nederland aantrekkelijk maakt voor chipontwerpbedrijven.

De kennisinstellingen van het land zijn cruciaal voor het behoud van de innovatieve voorsprong. Universiteiten in heel Nederland, zoals de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven, richten zich op het opleiden van de volgende generatie halfgeleidervernieuwers. Deze instellingen bieden onderwijs en doen geavanceerd onderzoek, ontwikkelen nieuwe chipontwerptechnieken en dienen patenten in voor innovatieve oplossingen.

Chips-wet

De goedkeuring van de European Chips Act in 2023 door de Europese Commissie, die gericht is op het ondersteunen en vergroten van R&D en productie van halfgeleiders in heel Europa, versterkt de positie van Nederland in de industrie verder. De wet zal innovatie faciliteren op gebieden als chipontwerp, verpakking en heterogene systemen, ondersteund door een sterk en stabiel ecosysteem. Gezien het gevestigde belang van Nederland in de halfgeleiderindustrie in Europa, zal Nederland veel voordeel halen uit deze kapitaalinvestering, die de weg vrijmaakt voor nieuwe ontwikkelingen in de hele waardeketen van halfgeleiders.

Nederland combineert de stabiliteit van grote bedrijven met de veelzijdigheid van onafhankelijke bedrijven. De robuuste technologische infrastructuur, geschoolde arbeidskrachten, ondersteunende zakelijke omgeving, strategische locatie en focus op toekomstgerichte oplossingen maken het een aantrekkelijke hub voor chipontwerpbedrijven. Met de goedkeuring van de European Chips Act is de weg vrij voor Nederland om zijn traject van innovatie en groei in de halfgeleiderindustrie voort te zetten.