Author profile picture

Het Nationaal Groeifonds investeert €124,5 miljoen in een nieuw centrum voor proefdiervrije biomedische testen. Het Centre for Animal-Free Biomedical Translation (CPBT) heeft als doel veiligere en effectievere behandelingen te genereren en tegelijkertijd dierenleed te verminderen.

De eerste aanvraag van het CPBT in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds leidde tot een reservering van 124,5 miljoen euro. Daarop werd in januari 2024 een aangepast voorstel ingediend. Dit voorstel is nu positief beoordeeld en de fondsen zijn toegekend.

Veilige en betaalbare geneesmiddelen

Er wordt grote vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van proefdiervrije testmethodes en de accreditatie en kwalificatie daarvan. Daar sluit de oprichting van het nieuwe centrum naadloos op aan. De academische wereld, de industrie, regelgevende instanties, patiëntenorganisaties, de overheid en NGO’s werken steeds meer samen om meer accurate en kosteneffectieve geneesmiddelen te ontwikkelen.

Ondanks deze positieve stappen in de richting van meer sectoroverschrijdende samenwerking, wordt het steeds duidelijker dat de resultaten van dierproeven beperkt kunnen zijn. In de meeste biomedische ontwikkelingstrajecten wordt tijdens onderzoek bij mensen duidelijk dat de dierproeven niet in staat waren om de therapeutische effecten bij mensen te voorspellen.

Nieuw centrum voor revolutionaire verandering

Het CPBT gaat samen met vele nationale en internationale partners een centrum oprichten voor de ontwikkeling en verspreiding van proefdiervrije biomedische innovaties en expertise. In eerste instantie is het voornamelijk gericht op ALS, taaislijmziekte, artrose en reumatische aandoeningen en astma en COPD. Vanuit het nieuwe centrum worden de ontwikkelde methoden, tools en expertise geïmplementeerd bij onderzoekers en bedrijven. Daarnaast gaat het CPBT ook onderwijs, training, advies en ondersteuning bieden om de acceptatie en het gebruik van proefdiervrije biomedische innovaties te verbeteren. Het CPBT gaat een overkoepelend programma uitvoeren dat de overgang naar proefdiervrije testen versnelt en de verdiencapaciteit van Nederland versterkt.