Author profile picture

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Mary Fiers, Carlo van de Weijer, Lucien Engelen en Tessie Hartjes, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vijf columnisten, af en toe aangevuld met gastbloggers, zijn allemaal op hun eigen manier bezig met oplossingen voor de problemen van onze tijd. Zodat Morgen Beter wordt. Deze zondag is Mary Fiers aan de beurt. Hier alle eerdere afleveringen.

[Dit is de eerste column van Mary Fiers op E52. Lees hier, ter introductie, een interview met haar]

Nieuwe ideeën roepen vaak weerstand op. Zo ook het voorstel om de ontwikkeling van nieuwe natuur te combineren, al is het maar tijdelijk, met het opwekken van energie.

Toch is die gedachte zo gek nog niet. Sterker nog, ik vind een goed plan. Het is onze opdracht om 10.000 hectare nieuwe natuur in Brabant te realiseren. Voor 2027. Dat is een hele klus. Brabant staat daarnaast voor een tweede opgave: energieneutraal worden. BrabantKennis schreef er een handzaam artikel over.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ziet een kans om deze twee uitdagingen (natuur én energie) te combineren. Hoe? Door op locaties waar we in Brabant nieuwe natuur willen realiseren, in een soort overgangssituatie, ook energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld met zonneweides, waarbij de panelen iets verder uit elkaar (minder schaduw) en op poten staan (ruimte voor vee om onder de panelen door te lopen). Onder de zonnepanelen kan de bodem, na vaak jarenlang intensief bewerkt te zijn, tot rust komen. Zo kan de natuur zich langzaam maar zeker ontwikkelen. In Engeland zijn goede voorbeelden van deze manier van natuurontwikkeling te vinden. Goed voor de bodem en de flora en fauna boven de grond. Na een aantal jaren verdwijnen de zonnepanelen en is er nieuwe natuur gerealiseerd. Deels gefinancierd door de opbrengsten van de energie.

Uiteraard vraagt dit iets van het landschappelijke ontwerp. Maar waarom zouden we het niet doen? Het is een kansrijke manier om onze natuurambitie gerealiseerd te krijgen. De eerste jaren nog niet in de eindvorm, maar wel op weg naar realisatie.

Naast een inhoudelijke win-win-situatie is er ook sprake van een economische noodzaak. In tegenstelling tot wat in het verleden te doen gebruikelijk was, betaalt de overheid niet meer alle kosten voor de aanleg van natuur. Er is dus cofinanciering nodig. Initiatiefnemers moeten zelf op zoek naar een deel van het bedrag, dat met de investering in nieuwe natuur is gemoeid. Dat kan oplopen tot de helft van het totaal.

Natuur aanleggen is kostbaar. Logisch. Om natuur te kunnen aanleggen is grond nodig. Veelal landbouwgrond – en daar leg je in Brabant grif 70.000 euro per hectare voor neer. Willen we onze Brabantse natuurambitie realiseren, dan zijn creatieve oplossingen gevraagd. Het combineren van natuur en energie is er een. Maar er zijn er meer; zoals natuur en toerisme bijvoorbeeld. Of de introductie van nieuwe vormen van natuurinclusieve landbouw.

Wij zijn op zoek naar initiatiefnemers die de Brabantse natuurambitie en energieopgave willen combineren. Wie durft? Wij doen mee!