Foto Pixabay
Author profile picture

Ik maak modellen voor elektrische voertuigen en de transitie naar duurzame energie aan de Technische Universiteit Eindhoven en dat betekent dat ik de ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen op de voet volg. Onlangs heb ik de ADAC (de grootste Duitse autoclub met 18 miljoen leden) aangesproken op het gebruik van hun nieuwe “expert tool” – omdat deze een onrealistisch negatief beeld van het elektrische voertuig (EV) schetst. (Zie hier op Twitter en hier voor een andere blogpost op Innovation Origins).

ADAC verdedigde zich aanvankelijk door te zeggen dat dit slechts de voorlopige conclusies waren en dat de studie die nog in gang was, alles zou verklaren. Vorige week werd de studie vrijgegeven en het slechte nieuws is: ze reageerden niet substantieel op de kritiek en ze hebben niets veranderd. Het goede nieuws is dat we niet langer hoeven te twijfelen aan de fouten die ze hebben gemaakt omdat het bedrijf dat de expert tool (Joanneum Research Life of kortweg JRL) heeft gemaakt bijna alles heeft toegelicht in een achtergronddocument.

In deze blogpost zal ik aangeven wat ze precies fout hebben gedaan, via mijn beproefde format:

De Top-6 fouten die mensen maken, als ze elektrische voertuigen proberen de vuilnisbelt in te praten:

    • De nieuwe ADAC / JDL studie leent zich er goed voor om dit aan te tonen omdat ze 5 van deze 6 typische fouten maken.
    • Het corrigeren van deze fouten en het tonen van het resultaat in een grafisch formaat ziet er als volgt uit:

 

Zoals u kunt zien, maakt de keuze voor diesel in plaats van elektrisch, rekening houdend met de oorspronkelijke ADAC-cijfers, nauwelijks verschil voor wat betreft de CO2-uitstoot. Als we een aantal fouten corrigeren (ik denk dat dat nauwkeuriger is dan ‘verander een aantal aannames‘), stoot het elektrische voertuig minder dan 100 gram CO2 per km uit op basis van de Duitse mix gedurende zijn levensduur, terwijl de diesel meer dan 200 gram per km uitstoot. Ik leg alles in detail uit in deze (Engelstalige) toelichting, maar laten we beginnen met de managementsamenvatting:

  • Fout 1 is het overdrijven van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van batterijen. JDL schat de uitstoot op basis van één verouderde bron, terwijl de productie in zeer grote fabrieken tien keer minder energie verbruikt dan ze denken. Deze metriek wordt uitgedrukt in kg kooldioxide-equivalent dat per kWh batterij wordt uitgestoten. JBL gaat uit van 163 kg per kWh. Ik laat zien waarom meer huidige bronnen me ertoe hebben gebracht om 65 kg per kWh aan te nemen.
  • Fout 2 is het onderschatten van de levensduur van de batterij. JDL schat dat de batterij na 150 duizend kilometer vervangen moet worden. Maar uit de statistieken van de huidige Tesla rijders blijkt dat de batterij 500 tot 800 duizend kilometer meegaat en nieuw onderzoek toont aan dat de levensduur van lithiumbatterijen snel verbetert. Uit onderzoek blijkt ook dat auto’s in Duitsland ongeveer 225.000 kilometer in gebruik zijn. En dan laten we nog buiten beschouwing dat veel auto’s in landen als Polen een nieuw leven krijgen. Of dat recycling en tweede levensverwachtingen voor accu’s, zoals ze in hun onderzoek aangeven, veel verder gaan dan hun conservatieve schattingen aangeven.
  • Fout 3 is om te doen alsof de elektriciteit niet schoner zal worden tijdens de levensduur van het elektrische voertuig. ADAC gaat ervan uit dat het elektrische voertuig voor altijd op dezelfde ‘mix’ zal rijden. Dit is eenvoudigweg een verkeerde veronderstelling. Dit betekent dat de ADAC-hypothese van 608 gram CO2 per kWh elektriciteit vervangen moet worden door 295 gram CO2 per kWh.
  • Fout 4 is om onrealistische tests voor energieverbruik te gebruiken. JRL gaat ervan uit dat een dieselvoertuig 4,7 liter per 100 km zal gebruiken. Hoewel dit voor sommige auto’s in de brochure misschien wel het geval is, brengt de meting in de echte wereld je dichter bij 6.6 liter per 100 km voor een gemiddelde diesel en 5.8 liter voor een Golf diesel.
  • Fout 5 is geen rekening houden met de uitstoot als gevolg van de productie van brandstoffen als diesel en benzine. Op dit punt heeft ADAC/JRL geen fouten gemaakt.
  • Fout 6 is een gebrek aan systeemdenken. Met diesel kun je de uitstoot in een hernieuwbare toekomst met ongeveer 40% verminderen, maar met elektriciteit kom je op een reductie van ongeveer 95%.

Geïnteresseerd in de bewijzen? Lees dan alle details op onze Engelse site.

Update Auke Hoekstra op 18 november 2019: ik heb de dieseluitstoot tijdens het rijden van een diesel teruggebracht van 235 gr/km naar 212 gr voor een gemm. diesel en 187 gr voor een Golf. Ik had abusievelijk ook zwaardere diesels mee geselecteerd in spritmonitor.de en de oplettende lezer @kasparthommen wees me hierop.  Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om transparant te zijn: dan kunnen anderen je verbeteren. Dank Kaspar!

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Floris Beemster, Bert Overlack, Mary Fiers, Peter de Kock, Eveline van Zeeland, Lucien Engelen, Tessie Hartjes, Jan Wouters, Katleen Gabriels en Auke Hoekstra, probeert Innovation Origins in een wekelijkse column te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Zodat morgen beter wordt. Hier lees je alle vorige afleveringen.