© IO
Author profile picture

51 keer per jaar gaat het in deze zondagse rubriek over de (veelal technologische) oplossingen voor de problemen van onze tijd. Met columnisten Maarten Steinbuch, Mary Fiers, Carlo van de Weijer, Lucien Engelen en Tessie Hartjes, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. In Week 52 kijkt E52 zelf even over hun schouders mee naar morgen: hoe zorgen we ervoor dat we ook in 2018 elke dag weer ruimte creëren voor die “sneak preview of the future” die u van ons gewend bent? 

Nog een paar uur en het jaar is voorbij. Zoals altijd rond deze tijd is het de periode van terugkijken, herinneringen ophalen en lijstjes maken. Maar laat u niet misleiden: al die nostalgie heeft veel minder te maken met een menselijke drang naar het verleden dan met gemakzucht en clickdrang bij de publicerende media. Dat was vroeger al zo, toen we alleen kranten, radio en tv hadden voor dit soort overzichten en sinds de digitale dominantie is dat alleen maar erger geworden.

Ja, de geschiedenis kan ons veel leren. Maar laten we die lessen vooral niet verwarren met de clickbait-lijstjes met de ‘hoogtepunten’ van het afgelopen jaar. De grootste, de lekkerste, de beste, de doodste, de bizarste, de spraakmakendste… ze kwamen allemaal voorbij, de een nog clickbaarder dan de ander. Maar niet op E52. Liever kijken we vooruit: niet wat gisteren gebeurde, maar wat morgen relevant is.

Op E52 leggen we elke dag weer de focus op al die mensen en organisaties die onze wereld van morgen aan het invullen zijn. Innovaties, de bedrijvigheid die eraan ten grondslag ligt en de manier waarop dit alles is ingebed in de lokale omgeving: dat is waar we ons op richten. Gemiddeld vier verhalen per dag, in twee talen, in tekst en (steeds vaker ook) video, met af en toe uitstapjes naar kranten, boeken en events. Alles met slechts één doel: helpen het beeld over onze toekomst steeds een beetje scherper te krijgen.

We doen dat niet alleen omdat die verhalen ons zelf heel veel voldoening geven (daar is het destijds allemaal mee begonnen) of vanwege de waardering die we er van onze volgers voor krijgen (dank!), maar vooral gewoon omdat het nodig is. Nodig om de wereld beter te begrijpen, om een beetje vertrouwen te krijgen in de toekomst en om de mensen en bedrijven die daaraan kunnen bijdragen “op de kaart” te zetten. Ook in 2018 gaan we daar dan ook graag mee door. Of eigenlijk willen we die activiteiten verder uitbreiden. Verbeteren ook, want dat is hard nodig, zo beseffen we ook zelf.

Om morgen beter te maken, moet Maarten Steinbuch niet alleen zijn 1000-medewerkers-bedrijf in medische robotica stichten, moet Carlo van de Weijer niet alleen zijn autonoom-rijden-dilemma hebben opgelost, moet Tessie Hartjes niet alleen haar 1000 LightYears op de weg hebben, moet Lucien Engelen niet alleen zijn digitale ziekenhuis hebben gesticht en moet Mary Fiers niet alleen onze wereld vergroend hebben. Hun prestaties – en die van alle anderen in ons innovatieve ecosysteem – moeten vastgelegd en vooral uitgelegd worden aan alle mensen die er mogelijk belang bij hebben.

Kortom: het verhaal van innovatie moet verteld worden. Blijvend, consequent, structureel. Niet met ons bestaansrecht als doel, maar als middel voor al die organisaties die werkelijk onze toekomst vormgeven. En via hen voor de maatschappij als geheel. Dankzij onze klanten en partners (om de belangrijkste te noemen: High Tech Campus Eindhoven, Brainport Development, Eindhoven365, Dutch Design Foundation, ASML, gemeente Eindhoven) kunnen we doen wat we op dit moment doen.

De afgelopen drie jaar waren voor E52 een goed begin, maar zoals gezegd: omkijken doen we niet zo graag. Om verder vooruit te kunnen, willen we aanpakken en doorgroeien, net zoals al die startups waar we zo graag over berichten. Om verder te groeien is nieuwe, aanvullende business nodig. Wees dus niet verbaasd als we een dezer dagen bij u aankloppen. Bent u nu al overtuigd van het belang van onze activiteiten, dan schroom niet en neem contact op met ons. Morgen wordt er echt beter van.