RenewCO
Author profile picture

Hoewel de reductie van CO2-uitstoot een vereiste is, verloopt het verminderingsproces tergend langzaam. Urgenda, een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, trok eind vorige week bij het kabinet aan de noodrem. Het studententeam RenewCO2 van de TU Eindhoven (TU/e) werkt aan een oplossing om de CO2-uitstoot te gebruiken, waardoor er minder in de atmosfeer terecht komt.

In 2015 oordeelde de rechter in een door Urgenda aangespannen rechtszaak, dat in Nederland de CO2 uitstoot in 2020 met 25 procent moet zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990. Recente cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderschrijven dat die reductie te langzaam gaat.

Computermodellen

RenewCO2 werkt aan een oplossing om de CO2-uitstoot te gebruiken. De studenten zijn al een heel eind op weg, vertelt Toby Hilpert, derdejaars student Chemical Engineering. De berekeningen zijn gedaan en de computermodellen zijn in ontwikkeling. Een deel van die modellen is klaar om te verifiëren met experimenten. Professoren en docenten dachten mee en er werd een subsidie aangevraagd. “Maar door corona kunnen we de eerste computermodellen niet gaan testen in het lab.” De TU Eindhoven heeft vanwege corona de onderzoeksfaciliteiten beperkt. “Het is nu afwachten wanneer we met het onderzoeksteam van Innovation Space aan de slag kunnen.”

CO2 opvangen

Begin dit jaar sprak IO ook met studenten uit het team. Toen ging het vooral om de vraag hoe CO2 op te vangen. Direct bij de schoorsteen van een fabriek? Of door een ander bedrijf dat zich daarin specialiseert? De keuze viel op dat laatste. “CO2 uit de lucht halen, is ook iets dat nog niet heel ver ontwikkeld is”, zegt Daan Spanjaards, team leader van RenewCO2. “Of het is voor zo’n hoge prijs dat het niet rendabel genoeg is.” Over die puzzel breekt een ander bedrijf zich het hoofd. “Wij richten ons op het proces om van de opgevangen CO2, mierenzuur te maken.”

Het team is dit nieuwe collegejaar geslonken. Telde het begin januari nog dertien leden, nu zijn het er vijf. Dat kwam vooral omdat er ook studenten bij waren van de Honors Academy TU/e. Dat programma biedt studenten naast hun bachelor extra uitdagingen met opdrachten en projecten. Zoals een project als RenewCO2. Na afloop van het tweejarige programma kiezen studenten ervoor met het project te stoppen. Omdat het programma is afgerond en ze verder gaan met hun master, legt Spanjaards uit. 

Nieuwe mensen

Dat het team geslonken is, draagt niet bij aan de voortgang. “In coronatijd is het ook nog eens lastig fysiek nieuwe mensen te ontmoeten. Terloops tijdens de lunch of een borrel met elkaar in gesprek gaan over dit project zit er voorlopig niet in.” Ondanks de extra inzet op social media is het lastig studenten te enthousiasmeren, zegt Spanjaards. 

Van de vijf leden is alleen Hilpert vanaf het begin in 2018 betrokken. Spanjaards en Luka Stam voegden zich vorig collegejaar bij het team en Eileen Westerga en Cristian Garcia Lopez dit jaar. Het is een mix van studenten Chemical Engineering, Mechanical Engineering en Applied Physics. Alle vijf zien ze de mogelijkheden van mierenzuur en wat het kan betekenen voor de klimaatdoelen. Garcia Lopez: “Ik kan eindelijk een verschil maken.” 

Motivatie

Die motivatie is de grootste drijfveer voor het team, zegt Hilpert. “Wij geloven er allemaal in dat deze technologie een toekomst heeft. En het is zo gaaf om uiteindelijk te zien dat het werkt. Dan kunnen we echt een vuist maken tegen global warming.” 

Oneerlijke strijd

Maar eigenlijk is het een oneerlijke strijd, gaat Hilpert verder. Koolstofdioxide (CO2) is een afvalproduct van onder meer ons gebruik van aardgas, aardolie of verbranden van kolen en hout, legt de student uit. Fossiele brandstoffen zijn er gewoon en het kan zonder extra toevoeging gebruikt worden, zegt Hilpert. “De fossiele brandstofindustrie hoeft niet te betalen voor de CO2 uitstoot die ze veroorzaakt.” Om CO2 om te zetten naar mierenzuur is energie nodig en dat proces kost wel geld. Zolang het voordeliger is om CO2 uit te stoten, is het niet lucratief te investeren in ons proces, stelt Hilpert.

Daarom wil het team meer bekendheid geven aan hun project. Zo pitchte Spanjaards vorige maand RenewCO2’s visie tijdens een online bijeenkomst van de PvdA, Future Visions & Bold Decisions.

Onbeantwoorde vraag

Dat ze echt aan iets nieuws werken, werd Hilpert het afgelopen jaar duidelijk. “We lopen tegen vragen aan waar geen enkele professor of universitaire docent een antwoord op heeft.” Om de CO2 om te zetten naar mierenzuur is een reactor nodig die zowel energiezuinig als kostenefficiënt is, legt hij uit. “Tot nu toe werkt een reactor zo’n honderd uur. Maar je hebt minstens negenduizend uur nodig om het betaalbaar te maken. De vraag is dus hoe je een reactor maakt die mierenzuur creëert en dat kan blijven doen.”

Hoe ver het team van het antwoord af is, is niet te zeggen. “We komen dichterbij. Maar om echt te weten waar we nu staan, moeten we gaan testen.”