Author profile picture

De afdeling Chirurgie bestaat globaal gezien uit polikliniekmedewerkers, de verpleegkundigen op de verpleegafdeling en de chirurgen. Door nauw met elkaar samen te werken streven zij ernaar hun patiënten altijd zo gastvrij mogelijk te ontvangen. De medewerkers van STAPS, de Stuurgroep Algemene chirurgie Professionaliteit en Service, trekken enthousiast de kar om iedereen scherp te houden om continu  een stapje extra te zetten.  Een gesprek met enkele leden van deze werkgroep.

Frank Blom, afdelingsmanager Chirurgie, gelooft heilig in de positieve aanpak van STAPS: “We werken  met elkaar in een vakgebied dat  vaak te maken krijgt  met complexe situaties. Dan moet je goed voor elkaar zorgen. Dat maakt het  makkelijker om iedere dag enthousiast naar je werk te gaan.  Je moet elkaar ook durven aanspreken op je eigen verantwoordelijkheid. Zodra je een uniform aan hebt ben je in de ogen van patiënten en bezoekers ‘het Catharina Ziekenhuis’. Wat jij doet, of juist niet, nemen zij mee in hun ervaring hier.”

De details maken het verschil
Voor polikliniekassistent Dyanne Verhoeven zit het verschil dat je maakt in kleine dingen: “Een glimlach, mensen de weg wijzen, open zijn naar elkaar; het draagt allemaal bij aan een positieve sfeer. We willen zo veel mogelijk collega’s enthousiast maken voor het feit dat je mensen veel plezier doet als je zelf een  vrolijke instelling hebt. Daar doen we elke dag hard ons best voor.”

“Door er samen voor te gaan, bijeenkomsten te organiseren en er echt bij stil te staan hou je elkaar scherp”, vult Joyce Walschots, coördinator polikliniek, aan en dat vraagt ook om een goed inschattingsvermogen: “Je wil er alles aan doen dat een patiënt van A tot Z goed behandeld wordt. En ieder stapje heeft gevolgen voor een volgende stap. We moeten goed meedenken met de patiënt en de familie. Iedereen staat anders in zijn verblijf hier, dus zelfs je woordkeus kan van grote invloed zijn.”

Gelukskrant_Catharina_BASE_20170216_01
Dyanne Verhoeven (links), Frank Blom en Gust van Montfort (traumachirurg, niet aanwezig bij interview) / Fotografie: Bas Gijselhart

Herinneringen kleuren
Het managen van de verwachtingen van de patiënten en hun naasten  speelt voor Kim Hommeles, teamleider Chirurgie, een belangrijke rol: “Welke informatie geef je wanneer en hoe lang laat je iemand wachten op antwoorden. Je vraagt soms nogal wat van het geduld van mensen.  Daar moeten we nog beter op anticiperen. Meer uitleggen wat we doen, want dat geeft duidelijkheid en meestal ook direct rust.” En het resultaat dat wij met STAPS bereiken is waar het uiteindelijk om draait. Dyanne vat het mooi samen: “Als je  een beetje buiten de lijntjes kleurt, dan voeg je iets toe. Een afspraak of operatie is hier normaal, dat is wat de patiënt verwacht. Maar net even wat extra aandacht, dat maakt het verschil.  Dat kleurt de herinnering van de mensen. Ook al kom je hier voor iets heel vervelends.”

Van 13 tot en met 17 maart vindt in Eindhoven de Dutch Happiness Week plaats. In de aanloop naar deze week belicht E52 met een serie verhalen de verschillende kanten van geluk.

Fotografie: Bas Gijselhart