Student intern in factory, AI-generated
Author profile picture

Het kabinet trekt € 123 miljoen uit om bestaande samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven een stap verder te brengen. Doel is daarmee jongeren op te leiden zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt, medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar te houden door om- en bijscholing en de innovatiekracht van het mkb te stimuleren. De miljoenen komen uit het Nationaal Groeifonds en zijn onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken, zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie.

Beroepsonderwijs is een basisvoorwaarde voor het groei- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is nodig zodat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen, innovaties in het bedrijfsleven worden gestimuleerd en het productiviteitsniveau van mkb’ers omhoog gaat.

Deze Rijksbijdrage van € 123 miljoen zorgt ervoor dat publiek-private samenwerkingen in 15 consortia door gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald, zodat meer scholieren, werkenden en werkzoekenden worden opgeleid voor een baan in techniek of ICT. Een voorwaarde voor de toekenning van de Rijksbijdrage was dat de consortia voor hun plannen ook cofinanciering ontvangen vanuit regionale partners, zoals overheid, bedrijfsleven of onderwijs.

Digital Industry Boost

Ella Hueting

Met de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds kunnen bestaande publiek-private samenwerkingen worden uitgebreid. Hierdoor neemt de leereffectiviteit in Noord-Nederland bijvoorbeeld toe door lerenden en werkenden samen te laten werken aan innovaties in het project ‘Groene transitie Noord-Nederland’. In Brabant werkt het consortium ‘Digital Industry Boost’ aan een impuls op digitalisering. Daar wordt de bestaande samenwerking tussen mkb-bedrijven uit de maakindustrie en het onderwijs uitgebreid.

Het consortium Digital Industry Boost (DIB) is een samenwerking van Fontys Hogeschool, Mikrocentrum, Summa College, Brainport Industries, samenwerkingspartners van de European Digital Innovation Hubs (EdiH) Zuid en Provincie Noord Brabant. In totaal gaat het voor dit project om een budget van 7 miljoen euro. Ella Hueting, directeur Fontys Engineering: “Er is een enorm tekort aan technici in Nederland en in de regio Brainport in het bijzonder. Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch profiel, daarom is het noodzakelijk om mensen bij- en om te scholen voor technische beroepen. Dat kan alleen maar als we de handen ineen slaan.”

Bert-Jan-Woertman

Bert-Jan Woertman, directeur Mikrocentrum vult aan: “We staan gezamenlijk voor de uitdaging om met minder mensen economische groei te realiseren. Digitalisering en automatisering vormen in grote mate een oplossing voor dit dilemma. Daarom is het van essentieel belang om volop te investeren in Leven Lang Ontwikkelen, waarbij we continu blijven groeien en ons aanpassen aan nieuwe technologieën om de productiviteit te bevorderen.”

Sneller en flexibeler

De verschillende onderwijspartners ontwikkelen een doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs via mbo en hbo naar masteropleiding. Door zowel publieke als private opleidingsmogelijkheden aan te bieden, experimenteren de samenwerkingspartners om sneller, flexibeler en vraaggericht te reageren op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Bij Fontys Hogeschool ICT zien en kennen ze de noodzaak van innovatie van de beroepspraktijk door digitalisering. “We zijn door ons onderzoek en onderwijs al jaren met elkaar verweven en willen graag talentontwikkeling en digitale transformatie samen een boost geven”, aldus Frens Vonken, directeur Fontys ICT.

Kennisecosysteem

John Blankendaal
John Blankendaal

Doel van de Digital Industry Boost is dat er over vier jaar een kennisecosysteem is ontstaan, waarin samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gewoon is. Binnen dat systeem kunnen professionals flexibel en vraaggericht hun kennis ontwikkelen, doordat onderwijsinstellingen samenwerken over hun eigen grenzen heen. John Blankendaal, directeur Brainport Industries, en Saartje Janssen, directeur Summa Techniek, benadrukken dat “arbeidscapaciteit, productiviteit en kwaliteit cruciaal zijn voor het behouden van concurrentiepositie en innovatiekracht van de Brainport regio. Het is cruciaal om de productiviteit te vergroten met in verhouding minder arbeidskrachten. Daarnaast is het aantrekken en beter ontwikkelen van talent voor het hightech toelevernetwerk een belangrijke levensader. Door het samenvoegen van alle initiatieven tot één ecosysteem kunnen we hier een bijdrage aan leveren.”

Zie het totaaloverzicht van de 15 consortia die een bijdrage ontvangen.