Author profile picture

De DLL Marathon Eindhoven moet de innovatiefste marathon ter wereld worden. Dat is één van de zaken die tijdens een uitlegsessie op 9 juni bekend werden gemaakt. Daarnaast werd duidelijk dat het besluit om één in plaats van twee ronden te laten lopen én de toevoeging van een kwart marathon (10km) het aantal deelnemers fors doen toenemen. De 23.000 lopers van vorig jaar kunnen er zo maar 30.000 worden. 

De redactie van Sports And Technology (een in Eindhoven gevestigd netwerk voor sportinnovatie) maakte een verslag van de sessie; e52 biedt er – met toestemming – de hoogtepunten van aan.

De netwerkbijeenkomst op 9 juni stond in het teken van de 32e editie van de DLL Marathon Eindhoven, die op zondag 11 oktober plaats zal vinden. Het was de kick-off voor het grootste eendaagse sportevenement van Noord-Brabant.

SX

Locatie voor de bijeenkomst was het pand SX op Strijp-S, wat naast Sports and Technology onderdak biedt aan diverse partijen die bij de organisatie van de DLL Marathon Eindhoven betrokken zijn. In het Centre Court Café vertelde Edgar de Veer, directeur van Golazo Sports SX, over de wijzigingen die doorgevoerd zullen worden ten opzichte van de voorgaande editie en de ambities richting de toekomst.

Bob Verbeeck (CEO Golazo Group), ging daarna in op het ontstaan van het bedrijf, de missie en hoe zij in Eindhoven, bij SX en de Marathon verzeild zijn geraakt. Bob van Oosterhout (CEO Triple Double) tenslotte dompelde het publiek onder in het concept SX. Hij vertelde over de historie van de locatie waar men te gast was en hoe dit in een jaar tijd is uitgegroeid tot een groot verzamelpand waarin ruim 60 partijen gevestigd zijn.

Waar het in eerste instantie met name partijen betrof die actief zijn op het gebied van sport, marketing en media, krijgt ook technologie een steeds belangrijkere plaats in het pand. Zo gaf Bob aan blij te zijn dat partijen als Sports & Technology en diverse startups die zich bezig houden met sportinnovatie in dit pand gevestigd zijn. Bovendien zal het pand in de toekomst gaan dienen als testomgeving waar partijen als Twitter en Blipper nieuwe technologische concepten uit zullen gaan testen.

DLL Marathon

marathonEén van de grootste aanpassingen zit dit jaar in het parcours. Er is namelijk gekozen voor één grote ronde (die zelfs over de High Tech Campus voert), terwijl tijdens de voorgaande edities de route telkens voor een deel werd overlapt. Dit zal in 2015 dus niet het geval zijn.

Dit heeft als voordeel dat een groter deel van de stad wordt aangedaan en bij het evenement betrokken zal worden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat de snelle lopers tijdens hun tweede ronde de tragere lopers inhalen. Bovendien wordt hiermee aan de wensen van de lopers voldaan en maakt dit de Marathon aantrekkelijker voor (internationale) lopers.

Verder is er dit jaar een nieuwe afstand, namelijk de kwart Marathon (10km) opgenomen in het programma. Dit maakt de DLL Marathon Eindhoven aantrekkelijker voor een andere doelgroep en zou voor zo’n drie- tot vierduizend extra deelnemers moeten zorgen.

Al jaren neemt de populariteit van de DLL Marathon Eindhoven toe. Voor deze editie wordt een nog grotere groei verwacht. Waar men vooralsnog uitging van zo’n 23.500 deelnemers, loopt men momenteel al 70% voor op het aantal inschrijvingen op hetzelfde moment in 2014. Wanneer deze trend doorzet zal het totaal aantal deelnemers dan ook een stuk hoger uitkomen dan vooraf werd gedacht. Ambitie van de organisatie is om binnen drie jaar toe te groeien naar 30.000 deelnemers.

Innovatie

Innovatie zal een belangrijkere plaats krijgen binnen de DLL Marathon Eindhoven. Dit omdat de organisatie aan wil sluiten bij de speerpunten van de gemeente Eindhoven: technologie, design en kennis (TDK). Op deze manier wil de organisatie het ID van de stad koppelen aan dat van dit hardloopevenement.

Dit zal op verschillende manieren vorm gaan krijgen. Allereerst is er sprake van samenwerking met de TU/e en Fontys, die via onderzoek een rol spelen in de begeleiding en ondersteuning van de lopers. Dit zowel voor, tijdens als na afloop van het evenement.

Schermafbeelding 2015-06-17 om 10.10.25ATO Gear

Tevens is de ambitie om jaarlijks nieuwe innovatieve producten en diensten in te zetten tijdens en rondom de Marathon. De primeur gaat dit jaar naar ATO Gear met hun slimme sportschoen. Dit bedrijf komt voort uit RunRight, winnaar van de door Sports & Technology georganiseerde SPRINT Hackathon. Idee is om de winnaar van een jaarlijks terugkerende innovatiecompetitie, de gelegenheid te geven om tijdens de marathon het ontwikkelde product in de praktijk te testen. Daarnaast worden meerdere samenwerkingen aangegaan met bijvoorbeeld de High Tech Campus Eindhoven en Holst Centre, om technologie in te zetten tijdens en rondom de Marathon.

Uiteindelijk doel hiervan is technologie en innovatie in te zetten om de deelnemers en toeschouwers optimaal te faciliteren. Voor de lopers betekent dit dat ze veilig, verantwoord en met plezier moeten kunnen lopen en een voor hen zo optimaal mogelijke prestatie moeten kunnen leveren. Voor de toeschouwers kan gedacht worden aan innovaties die de betrokkenheid en de beleving kunnen vergroten.