lumo labs
Author profile picture

Start-ups hebben het altijd al moeilijk, maar zeker in een tijd dat de halve economie dreigt stil te vallen hebben deze startende bedrijven extra last van hun situatie: geen vet op de botten, vaak zelfs nog geen werkend verdienmodel, laat staan omzet. En de meeste regelingen die nu vanuit de overheid in beeld komen, gaan aan hun neus voorbij. Het bracht Brainport Development directeur Paul van Nunen al tot de oproep om juist deze groep niet te vergeten.

Maar er is ook concrete steun in aantocht. Want juist in deze turbulente tijd waarin COVID-19 het nieuws beheerst, kondigt het in Eindhoven gevestigde LUMO Labs vandaag LUMO Fund II aan. LUMO Fund II is een investeringsfonds van € 20 miljoen voor innovatieve software start-ups. Het fonds geeft geselecteerde start-ups niet alleen financiële ondersteuning maar biedt elke start-up ook een tweejarig begeleidingsprogramma aan vanuit haar kantoor op de High Tech Campus in Eindhoven. LUMO Labs zegt met de investeringen naast financieel rendement ook een duurzame positieve sociale impact te willen realiseren. Voorwaarde voor deelname is dan ook dat een start-up op minimaal een van de drie gekozen Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Steden & Gemeenschappen, Gezondheid & Welzijn en Onderwijs) een positief effect heeft.

“Vanzelfsprekend hebben we intern overlegd of dit wel het goede moment voor de aankondiging is”, geeft co-founder Andy Lürling aan. “We kwamen echter snel tot de conclusie dat juist nú het van belang is dat we blijven investeren. De huidige omstandigheden laten meerdere uitdagingen zien waar innovatieve start-ups kunnen bijdragen aan snelle, maar duurzame oplossingen.”

LUMO Labs verwacht in de komende drie jaar te investeren in circa 15 start-ups. Elke start-up wordt binnen LUMO Labs gedurende een periode van 24 maanden intensief begeleid door een team van ervaren ondernemers. Mede-oprichter Sven Bakkes: “Op basis van onze ervaring van de afgelopen jaren hebben we het LUMO-programma ontwikkeld. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar welke behoefte elke individuele start-up heeft. Al naar gelang deze behoefte selecteren we elk kwartaal een aantal focus punten waar we extra aandacht aan geven en de ondernemers op uitdagen.” Eerdere succesvolle start-ups uit het LUMO-programma zijn VRee en Pillow’s Willow VR Studios.

Eén van de andere speerpunten van LUMO Labs is het stimuleren van synergie tussen de start-ups. “Kijkend naar de technologieën waarin we investeren – denk aan het hele scala tussen Artificial Intelligence, Data, Robotics, Internet of Things, VR/AR/MR en Blockchain – voorzien we dat juist een combinatie van deze technologieën gaat leiden tot oplossingen waar de maatschappij naar zoekt en de markt om vraagt”, zegt Lürling.

Bakkes en Lürling verwachten eind dit jaar de finale closing van het LUMO Fund II te realiseren.