Author profile picture

“Een kenniswerker uit het buitenland is meer dan die expat die met een goed stel hersens zijn bijdrage levert aan onze kenniseconomie. Het gaat om zijn hele welbevinden én dat van zijn familie.” Ed Heerschap gebruikt dit citaat van Camilla Spadavecchia graag om te laten zien waar hij als coördinator Living In voor staat: het verbeteren van het gevoel van welbevinden bij de international. Bijvoorbeeld door van Eindhoven een op alle manieren gastvrije stad te maken.


Deze week gaat E52 in een reeks verhalen in op de wensen en verwachtingen van de expats en internationals in de stadlees ze hier allemaal


Spadavecchia begeleidde de afgelopen maanden zes leden uit het Expat Spouses Initiative in hun inventarisatie van de situatie van de expat in Eindhoven: de feiten én de perceptie daarvan. Het onderzoek zoomde in op gezondheidszorg, huisvesting, sociale interactie, banen en onderwijs. En zoals verwacht blijkt er vaak een groot gat te gapen tussen de gewenste situatie en de perceptie ervan. Er is, kortom, nog wat werk te verzetten, op al die onderdelen. Mede op basis van de uitkomsten heeft Heerschap inmiddels een korte-termijnprogramma samengesteld. Hoofdlijnen daarin:

  1. Community en warm welkom
  2. De internationale omgeving
  3. Leer Nederlands
  4. Vind een baan
  5. Betrek bedrijven, met name uit mkb
  6. Ontwikkel een lange-termijnstrategie

Voor elk van die onderdelen heeft Heerschap een aantal aanbevelingen klaar staan. Dit alles moet ertoe leiden dat “het gevoel van welbevinden” kan worden verhoogd. Want dat daar de sleutel ligt tot meer succes, daar is Heerschap inmiddels wel van overtuigd. “Natuurlijk zijn bedrijven altijd op zoek naar de grote talenten, zodat ze hun onderneming verder kunnen verbeteren. Als het moet halen ze die uit het verre buitenland, dat zien we nu steeds meer gebeuren. Maar ze moeten zich daarbij realiseren dat ze niet alleen een slim hoofd binnenhalen, maar ook een persoon, vaak met een familie. En hoe beter die persoon en zijn gezinsleden zich voelen, des te groter de kans dat ook zijn hersens nuttig zijn.”

Heerschap haalt er, in zijn kantoor in het Expat Centre aan de Vestdijk, een grafiek bij, afkomstig uit het onderzoek van het Expat Spouses Initiative.

expat partners
Bron: OECD, 2016

“Kijk, hier zie je het effect van een tevreden partner. Zoals we weten is werk een belangrijke indicator voor geluk in het leven. Er is maar liefst 20% meer kans dat een expat na vijf jaar nog steeds hier is, als de partner ook werk heeft. We zullen dus nog meer moeten focussen op het talent van de partners.”

Het Expat Spouses Initiative, dat destijds in het leven geroepen is om aandacht te vragen voor de situaties van de expat-partners, heeft inmiddels meer dan 800 leden. “Vrijwel allemaal hoog opgeleid en allemaal op zoek naar een zinvolle invulling van hun bestaan. Kun je nagaan wat voor een enorme pool aan talent dat is!”

Foto (c) Holland Expat Center, fietstocht voor expats