(c) Unsplash - Jan Kronies
Author profile picture

Er zijn 5 factoren die samen voor tweederde verantwoordelijk zijn voor de CO2-emissie. De belangrijkste zijn het autogebruik en vliegreizen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van sociologen van de Universiteit van Graz in Oostenrijk.  Zij bevroegen 200 inwoners van dat land naar voor CO2-uitstoot relevante gedragingen en hun instelling op het vlak van andere milieukwesties.

De uitkomsten waren ontnuchterend. Het zijn niet de persoonlijke instelling over klimaat- en milieubescherming die het CO2-gedrag van de deelnemers het sterkst beïnvloeden. Het zijn vooral factoren als inkomen, waar je woont en leeftijd. Hoe hoger het inkomen, hoe meer CO2 je uitstoot dus.

Op het persoonlijke vlak veroorzaakten vooral de auto, vliegreizen, voeding en verwarming de meeste uitstoot. Het gebruik van de auto vertoont significante correlaties met de socio-demografische kenmerken van inkomen, woonplaats, leeftijd en geslacht.

Auto belangrijkste factor bij CO2-emissie

Het bleek dat het inkomen het sterkst van invloed was op het CO2-relevante gedrag. De onderzoekers berekenden dat 500 euro meer per persoon per maand duidelijk van invloed is op het milieu. Over een heel jaar gerekend scheelt dat ongeveer een ton aan CO2-equivalenten. Projektmedewerker Markus Schweighart van het Instituut voor sociologie aan de Universiteit Graz noemt daarvoor twee redenen. Mensen die meer verdienen gebruiken vaker de auto en ze consumeren en recreëren op een manier die meer emissie veroorzaakt.

CO2-emissies in het landelijk gebied

Het intensieve gebruik van de eigen auto in het landelijk gebied en aan de stadsranden heeft eveneens een negatieve uitwerking op het CO2-gerelateerde gedrag. Mensen die in deze gebieden wonen, produceren ongeveer twee ton meer broeikasgassen per jaar dan stedelingen. Dat komt door de slechtere verbindingen in het openbaar vervoer.

Leeftijd en geslacht remmen uitstoot

Gepensioneerden veroorzaken veel minder CO2-uitstoot. Zij gebruiken minder vaak de auto en gaan ook zelden met het vliegtuig op vakantie. Ook vrouwen zijn minder mobiel en veroorzaken door lager autogebruik minder CO2 per jaar dan mannen. Doorgaans zijn het hoger opgeleide mensen die bewuster omgaan met het milieu. Toch hebben het scheiden van afval, het zuiniger omgaan met water en energie en het kopen van biologische levensmiddelen nauwelijks invloed op de CO2-reductie. Wie echt CO2-relevant wil leven moet ook bereid zijn minder te consumeren en hogere prijzen en belastingen te aanvaarden, zo stellen de Oostenrijkse onderzoekers. Uit de enquête kwam naar voren dat mensen die beter verdienen ook eerder daartoe bereid zijn. Dat zou een goede aanleiding zijn voor werkzame maatregelen als een tarief voor de uitstoot van broeikasgas.

Meten van CO2-relevant gedrag

Een van de projectdoelstellingen van de onderzoekers was het ontwikkelen van een schaal voor het meten van CO2-relevant gedrag. Vijf factoren bleken ongeveer twee derde van de totale CO2-uitstoot door individueel gedrag af te dekken. Deze zijn:

  • het aantal autokilometers per jaar
  • het aantal vliegreizen
  • de geconsumeerde hoeveelheid rund- en lamsvlees
  • de grootte van de woning
  • het aantal medebewoners.

Het onderzoeksproject werd gesubsidieerd door de österreichischen Nationalbank.

Ook interessant:

 

EU-commissaris Timmermans wil CO2-belasting aan de buitengrenzen van de EU

Zeven strategieën voor duurzame mobiliteit

Zo kun je klimaatneutraler leven