The Beatles (Get Back documentary promotion material)
Author profile picture

Paul McCartney is klaar om later dit jaar het laatste Beatles-nummer ooit uit te brengen, met door AI opgeschoonde zang van John Lennon. McCartney gebruikte kunstmatige intelligentie om Lennons stem uit een oude demo te halen en zo het muziekstuk af te maken. Het nummer, volgens de geruchten John Lennon’s nummer “Now And Then” uit 1978, wordt naar verwachting dit jaar uitgebracht. De BBC berichtte hierover.

  • Paul McCartney heeft met kunstmatige intelligentie de stem van John Lennon tot leven gewekt.
  • Het zo ontstane nummer wordt naar verwachting dit jaar uitgebracht.
  • AI brengt een golf van nieuwe mogelijkheden naar de muziekindustrie.
  • Maar niet alles wat mogelijk is, wordt door industrie-experts als goed beschouwd.

McCartney’s initiatief is het nieuwste voorbeeld van gebruik van AI in de muziekindustrie. Artiesten zijn zowel bang als blij met de mogelijkheden die AI met zich meebrengt.

AI: kans of bedreiging in de muziekindustrie?

AI is een onderwerp van zowel bezorgdheid als opwinding voor muzikanten, producers en songwriters. In sommige gevallen wordt AI gezien als een krachtig hulpmiddel voor artiesten om hun werk te verbeteren, terwijl het in andere gevallen ethische en juridische vragen oproept, vooral als het gaat om auteursrecht en eigendom. De zaak van The Beatles is een goed voorbeeld van zowel het potentieel als de gevaren van AI in de muziekindustrie.

AI-gegenereerde muziek roept verschillende ethische en juridische vragen op. Zo gebruikte maker Dae Lims AI om stemmen van John Lennon en George Harrison toe te voegen aan nummers van Paul McCartney en Ringo Starr, waardoor AI ‘nieuwe’ Beatles-nummers genereerde. Hoewel veel luisteraars onder de indruk waren, leidde het verschijnen van deze nummers tot rechtszaken en problemen met auteursrechten, waarbij sommige video’s werden verwijderd vanwege klachten van rechthebbenden. Vereenvoudigde tools voor het publiek om AI-gegenereerde muziek te maken zouden in de toekomst voor nog meer problemen met auteursrechten kunnen zorgen.

Lennons stem laten herleven: Een creatieve inspanning

Paul McCartney’s gebruik van AI om de stem van John Lennon van een demotape te halen, laat de positieve kant van AI in de muziekindustrie zien. Lennons stem, die voorheen onbruikbaar was vanwege technische problemen, zoals het aanhoudende “gezoem” van de elektriciteitscircuits in zijn appartement, kan nu worden opgenomen in het uiteindelijke nummer van de Beatles.

Peter Jacksons documentaire Get Back gebruikte ook AI om de stemmen van de Beatles te scheiden van achtergrondgeluiden en instrumenten. Deze technologie stelde McCartney in staat om met Lennon te “duetten” tijdens zijn recente tournee en om nieuwe surround sound mixes te maken van het album Revolver van de Beatles.

Juridisch landschap: Onzekerheid en lopende discussies

De huidige juridische richtlijnen voor AI-gegenereerde muziek zijn nog steeds in ontwikkeling, met discussies en voorgestelde wijzigingen in de auteursrechtwetgeving om deze nieuwe technologie te accommoderen. Het U.S. Copyright Office verwierp in 2019 een auteursrechtclaim voor AI-gegenereerde kunst met de opmerking dat het “het menselijk auteurschap mist dat nodig is om een auteursrechtclaim te ondersteunen”. Deze uitspraak impliceert dat AI-gegenereerde artiesten mogelijk geen royalty’s voor uitvoeringsrechten voor hits ontvangen, wat vragen oproept over betaling, auteurschap en toeschrijving. In gevallen waar het resultaat niet puur door AI is gegenereerd, maar AI is gebruikt als hulpmiddel, zoals in het aankomende Beatles-nummer, zal het eindresultaat nog steeds onder het auteursrecht vallen.

AI in de muziekindustrie: een dubbelzijdig zwaard

De toekomst van AI in de muziekindustrie houdt zowel beloften als valkuilen in. Aan de ene kant kan AI worden gebruikt om overleden sterren nieuw leven in te blazen, oude catalogi op te poetsen, onafgemaakte demo’s om te vormen tot volledige nummers en zelfs nieuw materiaal te creëren. Dergelijke ontwikkelingen kunnen echter gepaard gaan met zorgen over auteursrechten en ethische vragen, zoals de vraag of AI-gegenereerde muziek echt nieuw is of meer lijkt op een tribute band. De industrie en de maatschappij moeten wetten, regels en bedrijfsmodellen aanpassen aan de invloed van AI op muziek.

De aanstaande release van het “laatste” Beatles-nummer, mogelijk gemaakt door AI, kan verdere discussies en debatten op gang brengen over de rol van AI in de muziekindustrie.