Trein station Eindhoven
Author profile picture

De bestaande spoorinfrastructuur in Brabant wordt maximaal benut. Dit leidt tot vertragingen, uitval, beperktere dienstregeling, minder snelle verbindingen en vertraging op belangrijke nieuwe plannen. Een schaalsprong in het OV is nodig om stappen te kunnen zetten in het versnellen en intensiveren van het openbaar vervoer in Brabant. Het goede nieuws is: iedereen is het daarover eens. Nog beter nieuws is dat ook de oplossingen al klaarliggen. Helaas is er ook een minpunt: het gaat nog heel wat jaren duren voordat het allemaal realiteit wordt.

Om precies te zijn: tot 2025 voordat er een behoorlijke verbinding met Düsseldorf beschikbaar is en zelfs tot na 2040 voordat – in het nog in te vullen Rijksprogramma OV 2040 – alles weer beweegt zoals het zou moeten.

Vooruitlopend op de latere besluitvorming rond het programma OV 2040 hebben rijk en regio wel al afspraken gemaakt over “Eindhoven Internationale Knoop XL“: Rijk en regio hebben de ambitie om het Centraal Station in Eindhoven de komende jaren te ontwikkelen tot een internationale knoop XL. Als onderdeel van die ontwikkeling is afgesproken dat het ministerie ProRail opdracht geeft om er tijdig voor te zorgen dat de intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf kan keren, de regio een tracébesluit voorbereidt voor een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport en Brainport Industries campus (HOV-3). Daarnaast is afgesproken dat Rijk en regio op basis van een 50/50 verhouding in totaal € 58 miljoen investeren voor de realisatie van onder andere HOV3 en een fietsenkelder aan Stationsplein-Zuid.

In 2017 reserveerden rijk en regio voor Knooppunt XL samen al een startkapitaal van 20 miljoen euro. Dit jaar komt daar nog eens 38 miljoen euro bovenop, hebben rijk en regio tijdens het jaarlijks Bestuurders Overleg MIRT (BO MIRT) afgesproken. Het rijk neemt daarvoor de helft voor zijn rekening. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven de andere helft.

In 2019 gaan partijen samen aan de slag met de uitwerking en voorbereiding van deze projecten. In het voorjaar van 2019 staat de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst gepland. Hiermee verzekeren we de meerjarige samenwerking aan het totale programma Eindhoven Internationale Knoop XL.

Stationsomgeving

In Eindhoven is veel behoefte aan woonruimte. Een flink deel van die woningen komt, als onderdeel van het totale XL-programma, in de stationsomgeving. De eerste stap is de ontwikkeling van District E, aan de zuidzijde van het station. Hierbij wordt ook het openbaar gebied opnieuw ingericht met meer ruimte voor fiets en voetgangers. Hetzelfde geldt voor het verblijfsgebied rondom de Fellenoord, aan de noordzijde van het station. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er onder andere aanpassingen en investeringen nodig in busstation Neckerspoel, de Fellenoord, de Ring en station Eindhoven. “We werken aan de hele verbetering en ontwikkeling van het hele gebied tussen PSV stadion en De Dommel”, zegt de gemeente. Die plannen worden komende tijd verder uitgewerkt.

Wethouder Stijn Steenbakkers (verantwoordelijk voor onder andere economie en Brainport Eindhoven) zat afgelopen woensdag namens de gemeente Eindhoven aan tafel bij het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) tussen Rijk en provincies: “De afspraken die we vorig jaar al hebben gemaakt, worden nu ook financieel verankerd. Dankzij de goede samenwerking met provincie en Rijk via de Brainport Nationale Actie Agenda. Maar waar het natuurlijk om gaat is dat het voor alle inwoners en bedrijven in de regio goed nieuws is als de bereikbaarheid van onze regio verbetert. Internationaal maar zeker ook voor de fiets, via het OV en de wegen rondom Eindhoven. Daar hebben we allemaal dagelijks profijt van.”

Het rijk en de provincie Brabant hebben nog meer concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Vorig jaar waren er al afspraken gemaakt over de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught en de snelle aanpak van de A58 tussen Breda en Tilburg. Daar komen nu onder andere de gedeeltelijke verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Asten en de aanpak van de N65 tussen Vught en Haaren bij.

Een en ander is onderdeel van een afsprakenpakket voor het hele land van minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven.