Author profile picture

Grootste plannen liggen er op tafel om het stationsplein in Eindhoven te vernieuwen. Het wordt een plein met drie hoge torens, waarin gewoond, gewerkt en gegeten kan worden. Maar deze plannen worden er niet zomaar doorheen gedrukt. Eerst willen de projectontwikkelaar, de gemeente en de architecten in gesprek met de inwoners.

Lees hier alles over de plannen voor het stationsplein.

Gisteravond was dat zo ver. In de Effenaar kwamen meer dan driehonderd mensen af op een informatiemarkt en presentaties van het nieuwe stationsplein, of District E. Niet alleen om te luisteren, ook om hun meningen te geven en ideeën in te brengen. Een bouwkundig tekenaar is aanwezig om die ideeën van de bezoekers om te zetten naar een schets, bij een maquette wordt uitleg gegeven over het project en verkeerstechnici van de gemeente beantwoorden vragen over de bereikbaarheid van het station en de Vestdijk.

Er is veel belangstelling in het project en dat is ook niet zo gek. Het stationsplein is voor veel mensen het eerste dat ze van de stad zien. Juist daarom is het belangrijk dat er goed overleg plaatsvindt met de inwoners, zo vindt ook Wethouder Staf Depla: “We vinden het belangrijk dat iedereen in het centrum van de stad wil en kan zijn. Het stationsplein is een plek waar de openbare ruimte erg belangrijk is. Het moet echt bij Eindhoven passen, we zullen dan ook gesprekken blijven voeren met inwoners.”

Bij bezoekers blijkt het plan om er een autoluwe omgeving van te maken veel vragen op te roepen. Ook de inperking van verkeer op de Vestdijk is nog altijd een hot topic. Kristian Koreman, Directeur van ZUS (Zones Urbaines Sensibles), het bedrijf dat gebiedsvisie heeft ontwikkeld, vertelt meer over de bereikbaarheid van het station: “Als je nu het stationsplein opkomt is het geen welkome omgeving. Het is een soort eilandje, omgeven door wegen. Je loopt uit het station direct tegen de auto’s aan. De auto moet op bezoek komen op het stationsplein, in plaats van dominant aanwezig zijn. In dit plan willen we voetgangers de ruimte gaan bieden. We willen dat het stationsplein niet meer een plek is om van a naar b te komen, maar een echt stadsplein laten zijn, waar je fijn kan verblijven.”

Als alles volgens de planning loopt, zal halverwege dit jaar het voorlopige ontwerp klaar zijn, en er een start zijn gemaakt met het bestemmingsplan. Aan het einde van dit jaar zal er een definitief ontwerp zijn. Vervolgens zal er in 2019 begon worden met de bouw en is het de bedoeling dat het in 2022 af is.