Author profile picture

Het moet het eerste CO2-negatieve datacentrum van Nederland worden: KPN is bezig met de realisatie van een superduurzaam gebouw, dat over ruim een maand al operationeel moet zijn. SPIE-ICS, de bouwer, heeft met een bouwtijd van zes maanden een waar huzarenstukje geleverd. De warmte die in het datacentrum gegenereerd wordt, zal worden hergebruikt in de KPN-kantoren en in het klimaatsysteem van de campus zelf.

Schermafbeelding 2015-05-25 om 16.28.46
Links het KPN Datacenter in aanbouw

Uit een eerste inspectierapport blijkt volgens Datacenter Works dat het centrum op koers ligt voor een Tier IV-certificering. Dat is een erkenning van het hoogste garantieniveau voor een betrouwbare levering dat een datacentrum kan bieden. Bijzonder is dat de certificering zou gelden voor een gebouw dat vrijwel volledig onafhankelijk van het vaste elektriciteitsnet opereert. Er is alleen een aansluiting voor de afname van noodstroom. De CO2-uitstoot voor de noodstroomvoorziening dekt KPN af met CO2-gecompenseerde Gold Standard-certificaten.

(Bron: Datacenter Works)

20150526_091416-1

John Bakker, datacenter consultant bij KPN, noemt op datacenterworks.nl het gebouw het eerste daadwerkelijk operationele CO2-negatieve datacenter ter wereld. “De locatie en het ontwerp van dit datacenter maken dit mogelijk. Allereerst gebruiken we honderd procent duurzaam opgewekte groene energie uit Nederland. Daar komt geen CO2 bij vrij. Voor de koeling maken we gebruik van de warmtering die hier op de campus al aanwezig is. Dat levert ook geen CO2 op. Dat gebeurt natuurlijk wel als de noodstroomvoorzieningen noodgedwongen inschakelen. Deze CO2-emissie compenseren we via de Gold Standard-regeling. Alle restwarmte van het datacenter leveren wij via de bestaande warmtering aan andere gebouwen op de campus. Dat levert dus geen CO2 op. Sterker nog: daarmee verlagen andere partijen op de High Tech Campus hun eigen CO2-emissie. Per saldo dus een CO2-negatief datacenter.”

Geen water

20150526_091137

Interessant uit oogpunt van duurzaamheid is bovendien, zo vertelt Bakker op Datacenter Works, dat het datacenter geen water gebruikt. “Andere datacenters passen een koeling toe waar zij vrij veel water voor nodig hebben. Wij maken echter gebruik van de warmtering en gebruiken dus geen water voor het koelen van het datacenter.” 

Een technische uitdaging zat ‘m in de energie-uitwisseling tussen datacenter en warmtering. “Onze restwarmte dient tijdelijk te worden opgeslagen zodat deze in de winterperiode weer kan worden benut. Dat gebeurt met warmte/koude-bronnen. Het moet natuurlijk wel om een robuuste oplossing gaan waar onze klanten ook vertrouwen in hebben. Wij zijn een commercieel bedrijf, geen proeftuin voor nieuwe technologie. Wij willen graag innoveren – dat mag met dit project wel duidelijk zijn – maar dan wel graag op basis van ‘proven technology’. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat we bij dit datacenter geen zonnecellen toepassen. Dat is nog te riskant, denken wij: te weinig capaciteit, te duur en nog niet betrouwbaar genoeg. Windenergie als groene stroom past wel bij dit project. Vandaar dat nu circa een kwart van de energie die wordt opgewekt op het windmolenpark Amalia voor ons bestemd is.”

20150526_091452