Author profile picture

SingularityU The Netherlands heeft de eerste officiële dag van haar bestaan groots ingezet. Voor de opening in de Apparatenfabriek op Strijp-S in Eindhoven was niemand minder dan koningin Máxima gestrikt. Ze kwam met eigen ogen kijken hoe zelfgemaakte drones, voedselscanners, autonoom rijdende auto’s, kweekvlees, robots, nano-satellieten en VR&Brain-headsets in de toekomst zullen samenvloeien om op wereldschaal voedsel, drinkwater, gezondheidszorg en mobiliteit veilig te stellen.

Door Frits van Otterdijk

Zaterdag 4 juni is de nieuwe Innovation Hub open voor het publiek.


Lees hier meer over Singularity Eindhoven


SingularityU wil met de Innovation Hub mensen inspireren en bewust maken van de immense kansen die diverse combinaties van innovatieve technologieën bieden. “Door het zelf te ervaren, kunnen bezoekers beter begrijpen wat voor impact een drone kan hebben op onze landbouw of veiligheid als je die uitrust met camera’s en zonnepanelen en combineert met kunstmatige intelligentie”, zegt Maarten den Braber. Volgens deze medeoprichter van SingularityU NL biedt de Hub iedereen de kans om een unieke levenservaring op te doen en zich aan te sluiten bij een gemeenschap die actief bezig is met dit soort exponentiële technologieën. Den Braber: “Zaterdag kan het publiek zelf actief komen beleven wat de toekomst gaat bieden.”

Onderwijsprogramma’s

Behalve de Innovation Hub, gaat SingularityU NL ook meerdaagse onderwijsprogramma’s aanbieden voor bedrijven, overheden, organisaties, start-ups en individuele deelnemers. Verder is het de bedoeling om met landelijke congressen en evenementen ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers, ontwerpers en investeerders op alle niveaus bij elkaar te brengen om innovaties te versnellen.

Alumni

SingularityU The Netherlands is een initiatief van Nederlandse alumni die eerder educatieve programma’s van de Singularity University (SU) in Californië volgden. Zij stemmen de activiteiten in eigen land af op de thema’s mobiliteit, voedsel, water en gezondheid. De komst van de SingularityU NL is redelijk bijzonder. Het is het eerste buitenlandse ‘filiaal’ van de SU die in 2008 is opgericht in Californië en is gehuisvest op het NASA Research Park in Silicon Valley. De Amerikanen willen bestuurders wereldwijd inspireren en in staat stellen nieuwe technologieën toe te passen om mondiale vraagstukken aan te pakken. De SU doet dat door het aanbieden van onderwijsprogramma’s en het bevorderen van samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt in samenwerking met alumni in meer dan negentig landen.

In de aanloopfase werkt SingularityU The Netherlands onder meer nauw samen met Brainport Development, de gemeenten Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam, Health Valley Netherlands, FX, Innovation Quarter Zuid-Holland, het Ministerie van Economische Zaken, Radboud UMC en TU Eindhoven.

Singularity
Singularity