Author profile picture

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over een reeks van acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie. In totaal waren er zo’n 800 deelnemers in de Bredase FutureDome.

Er zijn al heel veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland. Op de Klimaattop Zuid zijn deze initiatieven bij elkaar gekomen. In groepssessies zijn de eerste ‘quick wins’ benoemd:

– Vergroen de schoolpleinen in je gemeente.
– Doe mee met de aardgasloze wijk.
– Geef bouwmaterialen een tweede leven.
– Oogst je zonne-energie op het boerendak in je buurt.

De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van de leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Zo hebben de aanwezigen zo de basis gelegd voor een “Actieprogramma Klimaatstroom Zuid”. Commissarissen van de koning Van de Donk (Brabant) en Polman (Zeeland) overhandigden de resultaten als input voor het Nationaal Klimaatakkoord aan Ed Nijpels (voorzitter Overlegtafel Nationaal Klimaatakkoord) en aan de regiovoorzitters uit de drie provincies. In het najaar moet dit uitmonden in een concreet uitgewerkt actieprogramma met de vraag aan het Rijk om dit programma actief met een bijdrage te ondersteunen.

Ed Nijpels

Bron: persbericht provincie Brabant