@ Kinder
Author profile picture

About Kinder World

  • Founders: Mathys van Abbe
  • Founded in: 2017
  • Employees: 9 (en 150 vrijwilligers)
  • Money raised: 3 miljoen euro
  • Ultimate goal: Inzicht verschaffen in de daadwerkelijke impact van oplossingen door goede doelen en daarmee bijdragen aan het sneller oplossen van de SDGs (VN-doelstellingen van duurzame ontwikkeling) en de wereldproblematiek in het algemeen.

Kerst is de tijd van genieten en gezelligheid. Maar het is ook een tijd van introspectie en nadenken over het welzijn van de wereld. Niet iedereen heeft het even goed. Gelukkig zijn er velen die graag iets voor minderbedeelden doen. Innovation origins zet daarom deze week voor Kerst enkele start-ups in het zonnetje die het welzijn van medemensen als hun core business hebben. Lees hier de vorige afleveringen.

Goede doelen verliezen jaar in jaar uit donateurs. Het vertrouwen in goede doelen neemt steeds meer af. Om die tendens om te buigen heeft Mathys van Abbe (47 jaar) vier jaar geleden een innovatief platform gelanceerd onder de Engelse naam Kinder. Hierbij worden goede doelen gemeten naar hun kosteneffectiviteit en kunnen donateurs geven aan de best presterende organisaties naar eigen keuze. We spraken met deze Nederlandse rasondernemer, die in 2004 een van de eerste fotodeelsystemen voor social media ter wereld (Mobypicture) heeft opgezet. 

Kinder
Mathys van Abbe @ Kinder

Wat is de meerwaarde van Kinder?

Tot dusverre is het moeilijk om een goed doel af te rekenen op resultaat. De donateur kan niet werkelijk beoordelen of zijn schenking goed wordt besteed en weet niet wat de impact is van zijn actie. Het komt vaak neer op God zegene de greep. Er bestaat ook geen standaard waarbij op resultaten wordt afgerekend. 

Wij hebben zo’n standaard ontwikkeld. Wij willen dat de donateur niet alleen zijn hart laat spreken, maar ook zijn hoofd gebruikt. Volgens mij bestaan er geen andere vergelijkingsplatforms van goede doelen zoals Kinder. 

Waaruit bestaat de standaard?

We lichten de liefdadigheidsorganisatie door en rapporteren over de impact van de organisatie. Omdat ons advies onafhankelijk is, is het daarmee een kwaliteitsstandaard. Deze standaard biedt donateurs de gelegenheid hun goede doel op maat te kiezen, op basis van effectiviteit en de impact op de samenleving. Kinder wil het keurmerk worden van liefdadigheid, gebaseerd op data.

Hoe zit die doorlichting van een organisatie eruit?

We doen eerst een transparantie-onderzoek. Daarbij checken onze onderzoekers via openbare bronnen naar basisgegevens van de betreffende organisatie. We kijken of zij een onafhankelijk bestuur heeft, een jaarverslag uitgeeft en over een strategisch plan beschikt. Ook wordt gekeken of het goede doel naar behoren toegankelijk is en, als er sprake is van een controverse, hoe daarmee is omgegaan. Als die basiselementen er zijn, lasten we een diepgaand onderzoek in en licht een ervaren onderzoeker de organisatie verder door. Dan worden ook gesprekken gevoerd met verantwoordelijken van het goede doel.

De organisatie krijgt het rapport kosteloos en kan er commentaar op leveren. We adviseren inhoudelijk op hoe de organisatie zich kan verbeteren. Het rapport wordt als heel waardevol beschouwd. Zo kunnen goede doelen zien waar ze staan, ook ten opzichte van de concurrentie. Het onderzoek is continu, zodat de organisaties zelf kunnen zien hoe ze in de tijd presteren. Niet voor niets krijgen we wekelijks tientallen analyseverzoeken. De onderzoeksmethode is mede opgesteld in samenwerking met researchers van acht universiteiten. We hebben voorts 150 vrijwilligers die het werk uitvoeren. 

Van hoeveel goede doelen heeft Kinder data vergaard?

Ruim 3000 verspreid over de gehele wereld.

Wat biedt Kinder de donateur?

De donateur heeft een overzichtelijk aanbod van goede doelen die kostenefficiënt werken en daadwerkelijk wat toevoegen aan de wereldproblematiek. Een interessant instrument dat we bieden is United Actions. Dat zijn een aantal goed presterende liefdadigheidsinstellingen, die elk vanuit een verschillende invalshoek hetzelfde urgente probleem aanpakken. Een donateur kan zich met een geldbedrag inzetten voor een probleem, dat op verschillende vlakken wordt aangepakt.

Kinder
@ Kinder

Welk business model hanteert Kinder?

We houden een percentage in van de donatie. Van elke euro krijgen wij hooguit acht cent. Dat is heel laag. De kosten van fondsenwerving voor organisaties zijn enorm en daarom zijn goede doelen vaak blij met ons, om onze werkwijze en het percentage. Daarnaast adviseren we tegen betaling bedrijven en vermogende particulieren. We brengen hun wens in kaart, lichten ook organisaties door van hun keuze en bieden hen tot slot een aantal opties aan om goed beslagen ten ijs te komen.

Is het waar dat bij goede doelen veel aan de strijkstok blijft hangen? 

Iedereen praat altijd over de strijkstok, en organisaties zijn er vaak ook erg mee bezig. ‘Hoe kunnen we de overhead een procent naar beneden krijgen, zodat we dat in het jaarverslag kunnen zetten’ is toch nogal eens de aanpak. Maar de overhead zegt zo weinig over de effectiviteit van de organisatie. Medewerkers kunnen wel weinig of niets verdienen, waarmee de overhead laag is, maar als de output niet effectief is heb je daar weinig aan. Als organisatie is het soms nodig om te investeren in het aantrekken van een megatalent of iemand met een groot netwerk. Als daarmee de impact van de organisatie en de impact op de oplossing van een probleem vergroot wordt, is daar alle reden toe. 

Bij de beoordeling van organisaties kijken wij naar allerlei factoren, inclusief de salarisverschillen tussen de CEO en de medewerkers in het veld, maar de belangrijkste factor is de effectiviteit. Dus, minpunten als je heen-en-weer gaat vliegen, omdat het voor onder andere het milieu beter is dat lokaal personeel wordt ingezet. Vaak krijgen, organisaties die investeren in onderzoek en ontwikkeling een pluspunt, hoewel dat afhankelijk is van de branche. De benchmark is belangrijk. 

Maakt nooit iemand de link met Kinderchocolade van Ferrero?

Tachtig procent van de mensen denkt aan het verrassingsei als het over ons gaat. Dat is wel grappig. We zijn, voordat Kinder het evaluatieplatform werd wat het nu is, gestart met een app waarop een geselecteerd aanbod van goede doelen stond. De donateur kon zo makkelijker kiezen. De organisaties die de gebruiker al dan niet bevielen, konden naar rechts of links worden geswipet, net zoals bij datingapp Tinder. Onze naam was ook een knipoog naar Tinder.

Hoe dan ook moet je de naam op zijn Engels uitspreken en we bedoelen ermee dat er een aardigere, kinder dus, manier is om goed te doen. Trouwens, de link met chocolade wordt eigenlijk niet gelegd wie de volledige naam van het platform kent: ‘Kinder World’.