Author profile picture

Na zijn scherpe herindelingsoproep van maandag, werd de nieuwjaarstoespraak van John Jorritsma als Brainportvoorzitter een dag later vooral een uitgebreide opsomming van prestaties en tekortkomingen van de regio. Met als centrale boodschap: 2016 was met het behalen van de Mainportstatus voor de Brainportregio Eindhoven een cruciaal jaar, maar 2017 moet het verzilveringsjaar worden.

Het gaat economisch meer dan behoorlijk in Brainport Eindhoven, zo zei Jorritsma onder verwijzing naar economen, statistici en onderzoekers. Maar de recent verworven mainportstatus is hard nodig om de Nederlandse economie verder te kunnen helpen. “Want met een internationaal concurrerend vestigingsklimaat zijn we beter in staat om met Milaan, München, Stockholm, Singapore en Taiwan de strijd aan te gaan om talent. Daarom ontwikkelen we nu als Brainportpartners en provincie samen met het Rijk de Nationale Actie Agenda Brainport, als input voor een nieuwe regering, die hopelijk snel na de verkiezingen in maart aantreedt.”

Jorritsma stak zijn lof over de eigen prestaties niet onder stoelen of banken:

Wat hebben we Nederland te bieden? De doorbraaktechnologieën uit de Brainportregio Eindhoven zijn koplopers in medische instrumenten, robots, fotonische chips, flexibele elektronica, 3D printers en systemen om autonoom te rijden, onmisbaar voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Wij hebben de antwoorden op vraagstukken als gezondheidszorg, schone energie, duurzame mobiliteit voedselproductie. We bezitten daarnaast veel kennis op het gebied van ICT, Internet of Things en Big Data, dat de komende tijd een enorme vlucht zal nemen en ons leven compleet zal veranderen. Ons ‘trackrecord’ is dat we ons elke keer vernieuwen, op basis van het sterke industriële verleden van Philips en prachtige bedrijven als ASML, NXP, FEI, VDL en vele, vele anderen!

Maar wat is er nou echt nodig “voor ons en Nederland”, zo vroeg Jorritsma zich hardop af. “Op het gebied van vestigingsklimaat en bereikbaarheid hebben we dringend behoefte aan een kwalitatief hoogwaardiger aanbod van voorzieningen en activiteiten, onder andere cultuur en sport, en investeringen in stedelijke kwaliteit. Onze bedrijven en wetenschappers komen over de hele wereld op congressen om te spreken over technologische vernieuwing. Niét in Eindhoven, onze eigen stad, want we missen goede congresfaciliteiten. Wat zou het passen als we elk jaar à la World Economic Forum, een congres houden op het gebied van Technologie, waar mondiaal toonaangevende kennisinstituten en techbedrijven op afkomen. Brainport Eindhoven Thuishaven van HighTech.

Whatsapp bericht elke dag advertentie

Daarnaast is er behoefte aan verbindingen. Letterlijk. “We hebben vier waardevolle campussen, maar ‘the last mile’ lijkt soms een karrespoor. Dat geldt ook voor de ontsluiting van Eindhoven Airport. Ahoy, de Jaarbeurs, de RAI, zelfs het PSV stadion: ze zijn per spoor allemaal beter ontsloten dan Eindhoven Airport, terwijl ze allemaal minder bezoekers hebben. Daarnaast noem ik de onmisbare en noodzakelijke hsl-verbinding met Düsseldorf.”

“Een aanzienlijk deel” van de geplande 1 miljard euro voor Kennis, wil Jorritsma naar Brainport sluizen. “Het evenwicht tussen publiek en privaat onderzoek raakt steeds meer uit balans. Denk dan aan een langjarige financiering van het Holst Centre, of directe financiële ondersteuning voor maatschappelijke uitdagingen rondom e-health voor ouderen, duurzame energieopwekking en -opslag, smart mobility en veiligheid in publieke ruimten.” Ook kunnen we ons geen studentenstops veroorloven bij de TU’s, zo herhaalde Jorritsma zijn oproep van een dag ervoor.

En voor wie eraan zou gaan twijfelen: de oproep voor de herindeling staat ook na de eerste kritische reacties uit de regio nog fier overeind. “Hierin mogen wij geen concessies doen.”