Author profile picture

Zelf spreekt hij – ondanks een week “bij de nonnen in Vught” – nog nauwelijks Nederlands. Maar dat maakt de overtuiging bij de nieuwe directeur van de Internationale School Eindhoven (ISE) Roy White niet minder groot: het is heel hard nodig om het complete onderwijs te internationaliseren. Tweetaligheid is een belangrijke stap in dat streven.

Het voornemen van White is onderdeel van de onderwijsvisie van Brainport. Kern daarin is de internationalisering van het complete schoolsysteem, dus inclusief primair en mbo-onderwijs.

White is een wereldburger. In Eindhoven heeft hij naar eigen zeggen zijn 35ste thuis gevonden. Eerder was hij onder meer hoofd van de internationale school in Hong Kong. Hij is geboren in Canada maar genoot zijn opleiding in Engeland. “Als opleider en als ouder vind ik dat we elkaar moeten helpen. Misschien vinden sommigen het raar als een instelling een concurrent tips geeft, maar bij scholen ligt dat anders. Wij geven graag al onze ideeën weg, hoe meer kennis er gedeeld wordt, des te beter het is.”

White is sinds september verantwoordelijk voor de ISE. Hij ziet zichzelf daar niet alleen als opleider, maar ook als ondernemer, zoals hij ook de kleine school in Hong Kong heeft laten uitgroeien tot een groot instituut. Maar voorop staat voor hem toch de toekomst van zijn scholieren, die hij wil laten uitgroeien tot “future leaders”. Daarvoor zijn zes voorwaarden in het onderwijs van belang, aldus White:

  1. innovatief zijn
  2. focus op science & technology
  3. leren samenwerken
  4. leren overtuigend en inspirerend te zijn
  5. taalvaardigheden (met minstens aandacht voor Nederlands, Engels en de moedertaal van de betreffende scholier)
  6. ondernemend zijn

White: “De individuen die hier bij ons op school zitten moeten later kunnen concurreren met de rest van de wereld. Aan ons de taak ze daarop voor te bereiden.”

Foto: Yvonne van Hest (Brainport) interviewt Roy White