Netwerkborrel na een lezing

Stilstand is achteruitgang. Ondernemers uit verschillende vakgebieden voelen steeds meer noodzaak om te innoveren. Hoe ze dat precies moeten aanpakken blijft vaak lastig, zeker voor het Midden en Klein Bedrijf (mkb). Daarom proberen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Fontys, MKB Eindhoven en Eindhoven Engine innovatieve ondernemers te inspireren met lezingen over de toepassing van veelbelovende technologieën.

Onder de naam HIGH5 is in augustus een nieuwe lezingenreeks van start gegaan. Hoogleraren van de TU/e delen hun kennis met ondernemers en hopen zodoende ook weer van hen te leren. Na zo’n theoretische lezing laten innovatieve mkb bedrijven, vaak spin-offs van de universiteit, zien hoe de wetenschappelijke kennis is toegepast in hun bedrijf. “Voor deelnemende mkb bedrijven is het een laagdrempelige toegang tot de wetenschap en toepassingsmogelijkheden daarvan”, vertelt Monique Greve, initiatiefnemer van de lezingen. De lezingen gaan bijvoorbeeld over 3D-printen, fotonica en datascience.

“Door de combinatie van theorie en praktijk willen we ondernemers enthousiasmeren voor innovatie en hen inspireren er zelf mee aan de slag te gaan”, vertelt Greve. Voor mkb’ers is het lastiger een ingang te vinden bij de universiteit of een andere kennisinstelling. Vandaar dat Greve, samen met collega Herman van Hoeven, al vijf jaar deze laagdrempelige lezingen organiseert.

De reeks startte in augustus met een bijeenkomst over circulaire economie. “Een onderwerp waar iedere ondernemer mee te maken krijgt”, stelt Greve. Dat ondernemers geïnteresseerd zijn in dergelijke innovaties, bleek uit de enorme lijst met aanmeldingen. “We moesten zelfs uitwijken naar een grotere zaal”, vertelt ze met gepaste trots. Ook voor de tweede lezing, over 3D-printen, waren veel meer aanmeldingen dan plaatsen. “

Bedrijven en kennisinstellingen samenbrengen

Het is voor kleine of middelgrote bedrijven volgens Greve erg interessant te zien hoe een bepaalde technologie werkt en wie ermee bezig is. “Grote bedrijven weten vaak wel waar ze moeten zijn voor informatie of met vragen, maar voor kleinere bedrijven is dat moeilijker”, legt ze uit. Bijvoorbeeld als het over robotisering of fotonica gaat. mkb’ers staan er in het innovatieproces vaak alleen voor. “Daarom proberen wij informatie te geven tijdens de lezingen die aansluiten bij hun behoefte. Vervolgens proberen we bedrijven met elkaar en met medewerkers van betrokken partners in contact te brengen door een aansluitende netwerkborrel.”

Brug slaan naar de markt

Met de lezingen proberen de organiserende partijen een brug te slaag tussen het onderzoek en de praktijk rondom een bepaalde technologie. “Dit kan op twee manieren. Soms vindt een onderzoeker het interessant om een technologie verder naar de markt te brengen. Dan brengen we als het ware de technologie vanuit de universiteit naar de markt”, legt Greve uit.

“Aan de andere kant kan er ook een vraag zijn vanuit de markt over een bepaalde technologie. Dan kunnen wij een link leggen om hen verder te helpen.” Als ondernemers naar aanleiding van de lezing nog vragen hebben, kunnen zij bij TU/e Innovation Lab of een van de andere partners terecht. “Het is afhankelijk van de vraag welke partners de ondernemer het beste kan helpen”, zegt Greve.

Hiervoor heeft de universiteit bijvoorbeeld De Vragenbank. Dit is een initiatief waarin mkb’ers vragen rondom technologie kunnen stellen aan studenten. Zij verzorgen een basisrapport met een antwoord voor het bedrijf. Daarna kunnen bedrijven en studenten eventueel voor lange termijn samenwerken om plannen daadwerkelijk te realiseren. “Op die manier werken studenten en bedrijven samen aan innovatie.”

Kijk op praktijk

De lezingen zijn niet alleen voor de ondernemers interessant. “Ook voor wetenschappers is het heel leerzaam, om informatie terug te krijgen uit de praktijk”, stelt Greve. “Technologieën worden op de universiteit ontwikkeld waardoor er een enorme hoeveelheid kennis is. De vertaling naar bedrijven blijkt vaak lastig. Daarom is het goed dat hoogleraren hun ideeën via dit soort lezingen delen met ondernemers. Dat zijn vaak degenen die de technologie uiteindelijk gaan toepassen.” Zo probeert de universiteit draagvlak en enthousiasme te creëren voor technologieën die op termijn in de markt verschijnen.

Er zijn nog drie lezingen in de reeks te bezoeken. Deze vinden plaats op de laatste maandag van de maand en gaan opeenvolgend over Internet of Things/Digital Twin, Datascience en Fotonica. Meer informatie vind je hier.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Linda Bak is altijd op zoek naar de verhalen achter het nieuws. Ze is gefascineerd door statistiek en gebruikt niet alleen woorden maar ook cijfers om deze verhalen te vertellen.