© ATB
Author profile picture

De Verenigde Naties (VN) willen wereldwijd de voedselverspilling met 50 procent verminderen in 2030. Dit is één van de duurzame doelen (Sustainable Development Goals) die de VN met elkaar hebben afgesproken.

De landbouwministers van de Europese Unie (EU) hebben deze doelstelling overgenomen. Ze hebben afspraken gemaakt om voedselverspilling tegen te gaan. Uiteindelijk is het aan de consumenten en het bedrijfsleven om minder voedsel te verspillen. 

Want jaarlijks gooien we in Europa tussen de 95 en 115 kilo per persoon aan eten weg. Doodzonde. Maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken om er diervoeder van te maken of er door middel van biogasinstallatie energie mee op te wekken.

Insecten als afvalverwerkers

Een veelbelovende nieuwe manier om voedselafval duurzaam te recyclen is door het te voeren aan insecten. Die dan zelf als voedsel voor dieren als varkens en koeien kunnen dienen. In tegenstelling tot dieren uit de conventionele veeteelt, zoals pluimvee, zijn insecten veel betere voederconvertoren. Ze hebben minder ruimte, water en voer nodig en hun impact op het milieu is veel geringer.

“De productie van 1 kilo krekels veroorzaakt slechts ongeveer 0,3 procent van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met pluimvee”, verklaren wetenschappers van het Leibniz Instituut voor Landbouwtechniek en Bio-economie (ATB) in Duitsland. De dieren zelf zijn door hun hoogwaardige ingrediënten geschikt voor zowel menselijke en dierlijke voeding. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld biobrandstof, geneesmiddelen of kleurstoffen.

Grote hoeveelheden voedselafval efficiënt recyclen

Dankzij hun snelle groei konden insecten grote hoeveelheden voedselafval in korte tijd efficiënt recyclen. “Het succes van de productie van afvalinsecten hangt af van het soort insect, de omstandigheden waaronder ze worden gehouden en vooral de samenstelling en consistentie van het insectenvoer”, zegt ATB-wetenschapper Dr. Shikha Ojha. “Als de voedersamenstelling varieert, zoals meestal het geval is bij bioafval, kan dit een grote invloed hebben op de groeisnelheid van de dieren, hun ontwikkelingstijd en de verdere verwerking. Dat maakt een stabiele procesbeheersing tot een uitdaging.”

Kweken van krekels oin een kweekkast. Foto: Schwab © ATB

Volgens de wetenschappers is er echter nog steeds behoefte aan onderzoek naar het procesontwerp van de insectenproductie en naar de voedselveiligheid na de oogst. Zo kunnen bijvoorbeeld fysieke en biologische behandelingen van afval – zoals homogenisatie en fermentatie – de verteerbaarheid en biologische beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de insecten verbeteren. Het onderzoek richt zich momenteel op verwerkingstechnieken na de oogst, zoals blancheren en drogen.

Afval omzetten in meststoffen

Het onderzoeksteam benadrukt de milieu-impact van het gebruik van insecten voor voedsel- en voederproductiesystemen. Recente studies hebben aangetoond “dat de productie van insectenbiomassa twee keer zo duurzaam is als die van kippenvlees”. Hoewel de impact op het milieu veel kleiner is, moet bij de beoordeling toch meer rekening worden gehouden met de recycling van afvalstromen. “Een klimaatvriendelijk gebruik van bioafval door insecten om producten van hoge kwaliteit te genereren komt idealiter overeen met het concept van circulaire economie en kan helpen om ons voedselsysteem duurzamer te maken”, zeiden de onderzoekers.

Immers, het kweken van insecten met voedselafval is niet geheel zonder verdere verspilling. Er blijft organisch afval van ongebruikt voedsel, huid en uitwerpselen over. Deze kunnen echter wel als meststof in de landbouw worden gebruikt – in overeenstemming met de beginselen van een circulaire economie.

Lees ook: Protix, producent van voedingsmiddelen op basis van insecten, bekroond als meest innovatieve bedrijf in Nederland

De ATB-onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in een overzichtsartikel in het vakblad Waste Management.

Foto: Plasmabehandeling voor de hygiëne van meelwormen
Foto: Rumposch © ATB