Photo: Adedotun Adegborioye/Unsplash
Author profile picture

De ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie gaan zó snel dat we het bijna niet meer kunnen bijbenen. Om dit probleem het hoofd te bieden, is Fontys Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC) gestart met een nieuwe hybride leeromgeving, de InnovatieHub Digitale Transformatie.

Vanaf september 2021 zullen verschillende partijen zich hier buigen over de vele maatschappelijke vraagstukken die de digitale transformatie oplevert. Het gaat om vier partijen: docenten, het bedrijfsleven, studenten en onderzoekers van het lectoraat Moral Design Strategy. Marc Veldkamp, docent ondernemerschap en retail management, hub-coördinator en coach, vertelt: “Het is noodzakelijk dat deze partijen de samenwerking opzoeken om de complexe vraagstukken uit het werkveld op te kunnen lossen.”

Vernieuwend

Yolanda Lentz, projectleider hybride leeromgevingen en docent bij Fontys, voegt toe: “Met elkaar kunnen we veel meer impact realiseren. Voor Fontys is het echt nieuw dat vier partijen op deze wijze onderling verbonden zijn binnen een project.”

De InnovatieHub Digitale Transformatie wordt gefaciliteerd vanuit de High Tech Campus Eindhoven (HTCE). Veldkamp: “De HTCE is de verbindende factor tussen alle bedrijven. De campus creëert het ecosysteem en legt de basis voor samenwerking tussen het onderwijs en de verschillende partijen uit het werkveld. Iedereen kan elkaar hier letterlijk ‘bij de koffieautomaat’ tegenkomen. Dit zorgt voor allerlei kruisbestuivingen.”

Grenzen verleggen

De eerste twee teams die aan het werk gaan binnen de InnovatieHub staan inmiddels al in de startblokken. “Het gaat om acht studenten, vier coaches en twee werkveldpartners, te weten Vodafone/Ericsson en Flying Forward 2020”, vertelt Lentz. “Zij gaan allemaal onderdeel uitmaken van een innovatieteam. Daarbij zitten de studenten eigenlijk niet meer in de rol van student, maar in de rol van junior professional.”

Vanwege de complexiteit van de vraagstukken wordt er een interdisciplinaire aanpak gehanteerd. Ieder werkt daarbij vanuit de eigen discipline maar wordt tevens gestimuleerd om over de eigen opleiding heen te kijken. Lentz: “Door het samenvoegen van de verschillende perspectieven kunnen de teams grenzen gaan verleggen. Zo komen ze tot nieuwe oplossingen en werkelijkheden.”

Vraagstukken ontrafelen

Het is de bedoeling dat er gelijkwaardig en gelijktijdig met elkaar wordt opgetrokken. Daarbij worden er elke keer korte sprints gemaakt, waarna de teams telkens bekijken wat er verder nog nodig is qua kennis of onderzoek. De vraagstukken worden op deze manier steeds verder ontrafeld.

De studenten die vanaf september mee gaan doen, komen uit vijf verschillende richtingen: ict, bedrijfskunde, international business, commerciële economie, ondernemerschap en retail management. Volgens Veldkamp zien de studenten in dat het heel bijzonder is om te mogen werken op de campus. Ook kunnen ze binnen deze hybride leeromgeving stage lopen, afstuderen en/of hun minor volgen. “Ze realiseren zich dat hun profiel hiermee echt aansluit bij de Brainportregio. Ze krijgen niet alleen een betere toegang tot de arbeidsmarkt maar het zorgt ook voor andere manieren van leren.”

Er staan al een paar mooie projecten klaar voor de innovatieteams: één daarvan is het onderzoeken van de mogelijkheden van 5G. Veldkamp: “Iedereen heeft straks een mobiele telefoon met een 5G signaal. Maar wat kan je daar nu werkelijk mee in de praktijk? Die vraag vormt het startpunt van onze samenwerking met Vodafone en Ericsson. Aan de hand van een aantal voorbeelden willen ze de studenten in samenwerking met het werkveld nieuwe toepassingen laten bedenken.”

Impact 5G-techniek

De maatschappelijke impact van deze mogelijke nieuwe toepassingen is groot. Stel je bijvoorbeeld eens een chirurg uit de Verenigde Staten voor die een collega in een Nederlands ziekenhuis digitaal ondersteunt bij een lastige operatie. Deze verbinding via 5G is vele malen beter en sneller dan de verbinding via het 4G-netwerk. Daardoor neemt de kans op een geslaagde operatie toe.

En wat te denken van een speciale bril die het functieverlies bij slechtzienden beperkt? Veldkamp vertelt dat er zich op dit gebied een marktpartij heeft gemeld met een concrete vraag: “Zij willen bekijken of er met gebruikmaking van sensortechniek en 5G een bril voor mensen met een visuele handicap ontwikkeld kan worden.” Hij vervolgt: “Hoe we dat gaan oplossen weet niemand, ook de student niet. Maar dat is juist de uitdaging. Om tot verrassende oplossingen te komen, heb je de creativiteit en de frisse blik van de studenten nodig.”

Ethische vraagstukken rondom drones

Een ander project richt zich op de inzet van drones voor slimme steden. Ook hierbij legt de InnovatieHub de nadruk op de maatschappelijke relevantie. Via het AI Innovation Center van de HTCE is de hub betrokken bij het Europese project Flying Forward 2020 (FF2020). Veldkamp vertelt dat ethische en morele aspecten bij dit soort projecten vaak onderbelicht blijven. “Dit is waar ons lectoraat Moral Design Strategy van grote betekenis kan zijn. Lector Bart Wernaart kan veel input leveren voor ethische dilemma’s rondom autonoom vliegende drones.”

Wat dat laatste betreft hebben Lentz en Veldkamp nog een leuk nieuwtje: “We gaan voor het eerst binnen deze omgeving contractonderzoek doen. Dat wil zeggen dat ons onderzoek ook wordt gefinancierd door onze werkveldpartners, zodat we samen met het lectoraat en de studenten dit ethische vraagstuk nog grondiger kunnen onderzoeken. Daarmee zijn we van grote toegevoegde waarde voor het project in heel Europa. De studenten worden hier heel enthousiast van. En wij natuurlijk ook!”

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Fontys en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier