Author profile picture

De economische groei komt in Zuidoost-Brabant naar verwachting uit op 3,2% in 2015 en 2,5% in 2016. Daarmee behoort Zuidoost-Brabant landelijk tot de snelst groeiende regio’s. De economische groei is krachtig en schakelt door de gunstige omstandigheden in 2015 nog een tandje bij. dat blijkt uit de “Regiovisie Zuid-Oost Brabant” die ING vandaag heeft gepubliceerd. e52 bericht komende dagen in een serie van 6 artikelen over dit onderzoek.

Bedrijven in alle marktsectoren merken volgens ING een toenemende vraag naar producten en diensten. “Het regionale bedrijfsleven is goed gepositioneerd voor verandering. De hightechbedrijven die zich richten op chips en sensoren, robotica en 3-d printing ondersteunen het succes en de potentie. Ondernemers in op het binnenland gerichte sectoren als de bouw, detailhandel en horeca profiteren daar indirect van mee.”

De arbeidsmarkt herstelt in 2015 langzaam, maar kent volgens de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM uitdagingen op de langere termijn. Het om- en bijscholen, zeker ook van oudere werkzoekenden, is een essentieel onderdeel van toekomstgericht arbeidsmarktbeleid.

De economie heeft de opgaande lijn te pakken. Sinds medio 2013 is sprake van economisch herstel. De economie van Zuidoost-Brabant presteert daarbij beter dan de rest van Nederland. Regionaal steeg de economische activiteit in 2014 met ruim 2% terwijl dit landelijk net geen 1% was. De maakindustrie en export fungeren als aanjagers. Daar kwam het herstel van zakelijke dienstverlening en bouw nog eens bovenop. Bedrijven zijn vaker op zoek naar personeel en het aantal bedrijven in de financiële gevarenzone neemt af.

Bredere basis voor groei

De economische groei (naar verwachting 3,2% in 2015 en 2,5% in 2016) heeft volgens ING een steeds bredere basis. “Bedrijven investeren meer in machines, software en computers, maar ook de woningbouw zit weer in de lift. Met name grotere bedrijven zien hun winstgevendheid verbeteren.” Naast exportgerichte sectoren dragen ook steeds meer binnenlands georiënteerde MKB-bedrijven bij aan de economische groei. “Voorbeelden zijn bedrijven in de flexbranche en ontwikkelaars van software, zoals de bedrijven uit het High Tech Software Cluster. Die bedrijven profiteren van het gegeven dat de beeldbepalende hightechsector dankzij onder andere ASML, FEI en NXP goed presteert.”

Machinebouwers profiteren bijvoorbeeld van aantrekkende investeringen in het binnenland en een sterke exportpositie. Daarnaast neemt de bouwproductie toe. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in ZuidoostBrabant bereikte in het tweede kwartaal het hoogste niveau in zeven jaar tijd. Verder profiteerde de renovatiesector tot medio 2015 van het verlaagde btw-tarief. De regionale groei van de bevolking en de terugkeer van het positieve sentiment bij consumenten zijn een stimulans voor (web)winkeliers en horecaondernemers.


De komende dagen gaat e52 meer in detail in op het ING-rapport. In aparte verhalen zal aandacht zijn voor consumentenbestedingen, arbeidsmarkt en werkloosheid, de huizenmarkt, het klimaat voor startups en de uitdagingen voor de komende jaren.