© IO
Author profile picture

Afgelopen week berichtten wij dagelijks over de stand van de economie in de regio Eindhoven. Conclusie: Zuidoost-Brabant behoort tot de economische kernregio’s van Nederland en staat er ook voor de nabije toekomst goed voor. De economie groeit bovengemiddeld op de korte termijn en de regio fungeert als motor voor de landelijke economie. Toch zijn er ook concrete zorgen. Die liggen met name op het gebied van de zorg en een ‘match’ van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de ING Regiovisie waarover e52 afgelopen week uitgebreid heeft bericht.

De koers voor de lange termijn is helder; er wordt volop ingezet op innovatie. Er zijn sterke clusters aanwezige van bedrijvigheid in veelbelovende technologieën. Op de huizenmarkt is sprake van herstel van prijzen en verkopen. Alleen zal op de wat langere termijn de regionale prijsstijging beperkt worden door de vergrijzing en het grote aanbod aan dure woningen in het buitengebied.

Matchen van vraag en aanbod op arbeidsmarkt

De verschuivingen op de arbeidsmarkt zijn zeer relevant voor het regionale bedrijfsleven. De shift van de oude naar een nieuwe (digitale) economie zet onverminderd door. En daar zit volgens ING een behoorlijk risico: “Het arbeidsaanbod sluit in onvoldoende mate aan op de banen die ontstaan in het kielzog van economische groei. Gezien de regionale structuur van de economie zal de werkgelegenheidsgroei met name in hogere technische en wetenschappelijke functies plaatsvinden. Daaromheen kan op termijn laag of ongeschoold werk ontstaan. Veel administratief en productiewerk voor middelbaar geschoolden verdwijnt echter. De werkgelegenheid in grote sectoren als de zorg en detailhandel verschuift en digitalisering gaat in deze arbeidsintensieve sectoren een grotere rol spelen.”

Vergrijzing en zorg

Een andere uitdaging ligt in de vergrijzing in de landelijke gemeenten in Zuidoost-Brabant. ING: “Deze gemeenten zijn relatief welvarend. Inwoners leven langer zelfstandig en worden ook geacht langer zelfredzaam te zijn. Wel zien ouderen zich geconfronteerd met een langere periode van chronische aandoeningen. Die combinatie van thuis wonen met beperkingen vraagt nieuwe organisatiestructuren van zorgverleners en aanbieders van voorzieningen.”

Foto: de High Tech Campus speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van innovatie. Dat levert veel nieuwe banen op. Toch blijven er zorgen over de juiste match tussen aanbod en vraag in personeel.